Zadarmo ste dostali – zadarmo dávajte

          O slávnom africkom cestovateľovi a misionárovi Livingstonovi sa hovorí, že kdekoľvek sa na svojích cestách po Afrike zastavil – vždy ničo hľadal v taške – a keď to našiel, vzal to opatrne medzi prsty, potom sa zohol, vyhĺbil do zeme jamku a ničo tam zasadil.

Čo to bolo?  – Drobučké semienka fialiek.  Fialka bola jeho obľúbený kvietok, mal veľmi rád jej vôňu. Veľmi si prial, aby sa aj druhí tešili z jej vône a mali ten deň krajší a radostnejší. Preto  vždy rád nosieval so sebou väčšie množstvo  týchto drobnučkých semienok. Kdekoľvek sa len naskytla príležitosť,  zasieval  semienka do zeme v nádeji, že vzídu a svojou krásnou vôňou potešia čo najviac ľudí. Využil každú príležitosť!    –   Koľko príležitostí sa naskytlo i nám – tebe i mne, aby sme vôkol seba šírili  „príjemnú vôňu“  radosti a krásy! Môže to byť len  maličkosť – ale môže urobiť niekomu krajší a radostnejší deň- možno len milý úsmev,  láskavý pohľad, vrelý stisk ruky, pohladenie, nežné objatie, povzbudivá SMS, obyčajný pozdrav,  či malá kytička kvetov…  A koľko príležitostí sa ešte  denne otvára nasledovníkom P.Ježiša, aby  okolo seba rozsievali semienka pravdy, lásky, nádeje a radosti  z daru spasenia, ktorý  im zadarmo, ako ten najväčší dar milosti  ponúkol Boží Syn. Kto by sa neradoval z možnosti večného života? Kto by sa s radosťou nepodelil  o nádej, ktorú získal v Kristovi?

Pán Ježiš hovorí aj tebe: “ Zadarmo ste dostali – zadarmo aj dávajte.“ / Mat.10,8/

 

 

 

 

 

 

 

Žobrácka poviedka

„Kto mi povie  „ty“, vstupuje so mnou do vzťahu a v tom vzťahu prehovára niečo, čo je večné.“ / M.Buber/

„Mnohí z nás si myslia, že sme lepšími poslucháčmi, akými v skutočnosti sme – a potom prežívame ťažkosti v rozhovoroch s druhými ľuďmi.“ / M.Jacobs/

Tri dni šiel žobrák cestou necestou. Celú tú dobu nemal čo do úst. Potom stretol druhého žobráka. Ten bol na tom tiež podobne. Šiel tiež už tri dni cestou necestou  a za  tú celú cestu nič nejedol. Obidvaja boli hladní. Pozreli sa na seba. Bez toho, aby ktorýkoľvek z nich povedal jediné slovko, jeden z nich vytiahol z batoha krajíček chleba –  svoju  poslednú  „železnú zásobu“. Rozlomil ho na polovice a polovicu dal tomu druhému.

Tu poviedka končí.   Vystihuje však to, čo sa deje pri stretnutí človeka s človekom. Presnejšie:  vystihuje to, čo sa môže diať, keď … keď naše stretnutie je opravdové, keď pri tomto stretnutí   v y s t i h n e m e   p o t r e b y   iného človeka, keď sme ochotní sa aj rozhodnúť  pre  č i n ,  ktorý by tomu druhému mohol byť   p o m o c o u .   Nie je pri tom ani potrebné pripomínať, že  “ nie samým chlebom je človek živý“, a že nie sú len žobráci, ktorí potrebujú peniaze.

Nejde len o to počuť alebo vidieť niečo, ale pochopiť  “ kto to je.“  Celé naše bytie niečo hovorí. Hovoria nielen naše slová, gestá a mimické prejavy. Pri  „načúvaní“ ide o to   z a c h y t i ť  c e l  o k,  nielen detaily. Chápať človeka – celý obraz, nie len jednotlivé škvrny na plátne.  / Z knihy J.Křivohlavého: Povídej –  naslouchám./

“ Hľa ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť,  ani jeho   u c h o   n i e   j e   p r i ť a ž k é,  a b y   n e m o h l o  p o č u ť.“ Izaiáš 59,1

Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote

Existuje jeden dôležitý predpoklad na to, aby sme porozumeli Božej vôli . ČLOVEK, KTORÝ CHCE POZNAŤ BOŽIU VOĽU, SA KAŽDÝ DEŇ  SNAŽÍ POZNÁVAŤ BOHA. Jeho vedenie  –  to nie je nejaký núdzový požiarny východ, ktorý použijeme v prípade , keď sa musíme rozhodnúť. Pri každodennom hľadaní Boha prostredníctvom modlitby a štúdia Božieho slova sa dostávame do pozície, keď začíname rozpoznávať Božiu vôľu aj v mnohých detailoch nášho života.

Predstavte si,že by ste chceli odo mňa zoznam krokov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa naučili plávať. Snažili by ste sa postupovať podľa tohto zoznamu. Zadržali by ste dych, pohybovali rukami, otáčali dlaňami a kopali nohami. Ale potom by ste prišli so slovami: “ Nefunguje to! Ešte stále som sa nenaučil plávať.“ – Keby sme zisťovali, kde to vlastne zlyhalo, prišli by sme na to, že ste si neuvedomili, že ak máte plávať, musíte byť vo vode! Určite by to bol vážny nedostatok v našej komunikácii, nemyslíte?

Bola by to tragédia, keby sme rovnakú chybu urobili aj tu, v oblasti poznávania Božej vôle vo vašom živote. Aj keď sa to zdá jednoduché, musím opäť zdôrazniť:  AK CHCETE POZNAŤ  BOŽIU VOĽU VO SVOJOM ŽIVOTE  MUSÍTE NAJPRV POZNAŤ BOHA ! Nestačí sa k nemu utiekať len v situácii, keď nastane nejaká kríza. Verše u Jána  10,3-5  hovoria, že sú tu ovce, ktoré poznajú jeho hlas a nasledujú Pastiera. Vedia rozoznať jeho hlas od iných. Potom nie je problém, keď prehovorí. Môžu ho smelo nasledovať.

Poznáte ho?  Viete, čo znamená každý deň si oddeliť čas na zoznámenie sa a pestovanie vzťahu s ním?  Viete, čo to znamená rozprávať sa s ním  „len tak“ , bez toho, aby ste od neho niečo potrebovali?  Viete, čo to znamená počúvať, keď k vám prehovára prostredníctvom svojho slova?  Prežili ste to, čo učeníci  na ceste do Emauz, keď vaše srdce horí vo chvíľach, v ktorých sa s vami rozpráva?  Rozprávate sa s ním pravidelne každý deň?

Ak ste na všetky otázky odpovedali  „áno“, tak  môžete začať s hľadaním jeho vedenia vo všetkých detailoch vášho života.  Keď ho ale nepoznáte, potom je prvoradé, aby ste sa s ním zoznámili.  IBA VTEDY, KEĎ S NÍM NADVIAŽETE OSOBNÝ VZŤAH, MOŽETE SPRAVNE POROZUMIEŤ JEHO VEDENIU ALEBO MAŤ DOKONCA SCHOPNOSŤ PODRIADIŤ SA.

Neskúšajte sa učiť plávať podľa jednej detskej riekanky, kde je napísané:

Mamička, môžem ísť plávať ?

Áno, moja, môžeš.

Zaves si šaty na konár.

Ale nepribližuj sa k vode!

Skočte do vody!  Zoznámte sa  s najlepším Priateľom, akého môžete mať.  Naučte sa ho poznávať.  Potom sa vo svojom živote a pri svojich rozhodnutiach budete učiť rozpoznávať  B o ž i u  v ô ľ u.

/Úryvok z knihy Morrisa  L.Vendena: Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote/

 

Čo som neurobila…

Pamätáš sa na ten deň, keď som si požičala tvoje  nové auto a rozbila som ho ?      –  Myslela som si, že mi strašne vynadáš,  ale ty si mi nevynadal.

Pamätáš sa, ako so ťa ťahala na pláž, no ty si hovoril, že bude pršať?   –   Pravdaže pršalo! Myslela som si, že  mi to budeš vyčítať, ale ty si mi nič nevyčítal.

Spomínaš si, ako som sa vyzývavo bavila s inými chlapcami, aby si žiarlil?   –   A ty si aj žiarlil. Myslela som si, že sa budeš na mňa hnevať, ale ty si sa nehneval.

Pamätáš sa, ako som ti zašpinila od jahôd nové poťahy v tvojom  aute?    –   Myslela som si, že mi budeš nadávať, ale ty si  mi vôbec nenadával.

A pamätáš si, ako som ti zabudla povedať, že na tú slávnosť máme prísť vo večerných šatách, a ty si prišiel v džínsoch?   –  Myslela som si, že sa strašne urazíš, ale ty si sa neurazil.

Naopak, mal si so mnou vždy trpezlivosť, mal si ma rád a chránil si ma!

Je toľko vecí, za ktoré by som ťa chcela   p o p r o s i ť   o   o d p u s t e n i e   a za ktoré by som ti chcela veľmi  p o ď a k o v a ť, keď sa vrátiš domov z vojny vo Vietname.

A L E   T Y   S I   S A    N  E  V  R  Á  T  I  L … !!!

/americké dievča svojmu priateľovi/

“ A tak tedy, kým máme čas, robme dobre  všetkým…“ / Gal.6,10/

“ Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: je čas narodiť  sa a čas zomrieť …čas objímať a  čas zanechať objímanie, čas hľadať a čas strácať,… čas mlčať a čas  hovoriť,  čas milovať  …“  / Kazateľ 3 1-8/

“ Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ / Efež.5,l6/

“ A Ježiš povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte,  kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma…“  / Ján 12,35/

Pravda o homeopatii

HOMEOPATIA (svedectvo lekárky) 

Som detská lekárka. Mám 4 deti vo veku 14, 12, 9, 6

rokov. V rokoch l995 – 2000 som absolvovala školenia z homeopatie. Mám certifikát z Rakúskej školy homeopatie, navštevovala som prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie a kurz BIHOST – metóda biochemickohomeopatickej regulácie metabolizmu. Pretože v tomto období som bola prevažne na materskej dovolenke, liečila som homeopatikami hlavne svoje deti a niektorých známych. Bola som touto liečbou nadšená. Verila som, že dávam neškodné guličky vyrobené z bylín. Deťom

som liečila hlavne infekty horných dýchacích ciest.

Dcére som vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali antibiotiká. Mne po podaní homeopatika na druhý deň zmizla bradavica.

Niekedy mi u známych homeopatiká nezabrali, to

som si vysvetľovala mojou nevedomosťou Neskôr sa u detí začali objavovať problémy, ale ja som si to nevedela vysvetliť. Problémy nemali telesnú ale skôr psychickú povahu.

Aká bola moja ďalšia cesta s homeopatiou? Náš kňaz

ma upozornil, že hnutie New Age podporuje homeopatiu, ale pretože som obraňovala homeopatiu, nakoniec mi povedal, aby som skúmala

ďalej. A ja som šla na ďalšie školenia.

Kúpila som si i prístroje, ktoré nám odporúčali. Plánovala som, že sa budem homeopatii venovať po materskej dovolenke. Ale v mojom vnútri vládol veľký nepokoj, nevedela som z čoho pramení. Čítala som všetko dostupné o homeopatii, pýtala som sa rôznych ľudí na názor o homeopatii.

Ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď. Stanovisko

KBS v otázkach homeopatie som vnímala ako súhlas

Cirkvi s mojou liečbou. Ale i napriek tomu mi moje svedomie hovorilo nelieč! Odmietala som preto liečiť neznámych ľudí, liečila som len mojich známych a výlučne homeopatiou som liečila svoje deti .Moje deti boli pre mňa objektmi, na ktorých som skúšala liečbu homeopatikami.

Na jednej strane v mojom srdci stále pretrvával

nepokoj, na druhej strane ma homeopatia nadchýnala a priťahovala. Nevedela som to pochopiť a stále som hľadala pravdu ohľadom homeopatie.

Až prišlo spoznanie pravdy a zlom v mojich názoroch.

Prispeli k tomu 2 udalosti:

Známa mi hovorila vlastný zážitok z alkoholikom, ktorého našli v zime večer ležať na zemi. Odviedli ho domov a pritom sa modlili modlitbu za oslobodenie od ducha alkoholizmu.. O mesiac zistili, že dotyčný prestal piť a začal sa pripravovať k sviatostiam. Vysvetlila mi túto modlitbu.

Počula som ju prvýkrát. Dostala sa mi do rúk kniha

MUDr. Erdélyovej : Alternatívna medicína vo svetle Biblie (MSEJK, Bratislava, 2000). Autorka často spájala alternatívnu medicínu , kam patrí i  homeopatia, s okultizmom.

Premkla ma hrôza, aby som nemala i ja niečo spoločné s okultizmom. Pretože som bola doma, kľakla som si pred kríž a modlila sa: “ Pane Ježišu, prosím Ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu.“ Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Táto modlitba vychádzala z môjho rozorvaného vnútra. Až neskôr som pochopila, ako veľmi zmenila orientáciu môjho života.

To, čo sa dialo s mojím myslením po tejto modlitbe je

doteraz pre mňa zázrakom. To, čo som nechápala sa mi odrazu začalo vyjasňovať. Prístroje! Na poslednom školení som si kúpila 2 prístroje s presvedčením, že sa budem venovať homeopatii a že ich využijem.

Merací prístroj založený na EAV – metóde.

Týmto prístrojom môžeme pacienta otestovať a nájsť

správne homeopatikum. Ušetrí sa tým veľa času, ktorý homeopat venuje vyhľadávaniu homeopatického lieku nad repetitóriom a materiou medicou. Dokonca sa dá na tomto prístroji vyrobiť homeopatikum z čistej vody. Stačí k tomu aby homeopat vlastnil diagnostické homeopatiká.

Pacienta potom vybaví vyrobenými homeopatickými

kvapkami alias čistou vodou, do ktorej preniesol informáciu homeopatika. Prístrojom sa dá merať i energia v jednotlivých akupunktúrnych bodoch.

Prístroj prišli predávať na školenie obchodní zástupcovia zo zahraničia. Musela som sa rýchlo

rozhodnúť. Kolegovia homeopati mi radili, že je dobré vlastniť nejaký prístroj. Pri kúpe som sa nezamýšľala nad spôsobom fungovania prístroja. Až po modlitbe autoexorcizmu ma napadlo – vyrába homeopatiká z čistej vody, veď to je mágia! Šla

som sa pozrieť, v akých jednotkách prístroj meria energiu v akupunktúrnych bodoch. Na číselníku neboli žiadne jednotky! Až vtedy som si uvedomila, že prístroj mi dáva len dve odpovede /podobne ako kyvadlo/. Prístroj mi dával odpoveď áno – keď na prístroji svietilo medzi 80- 90. Alebo odpoveď nie – keď prístroj svietil medzi 50 – 60.

S hrôzou som si uvedomila, že je to okultný prístroj.

Kyvadlom by sa liečitelia pri práci zosmiešnili. V našej

dobe je jednoduché zostrojiť prístroj s moderným dizajnom.

Prístroj som mala v záruke. Chcela som ho vrátiť a

dostať naspäť peniaze – stál 50 000 Sk.

Volala som obchodným zástupcom , že sa pokazil.

Vysmiali má, že čo sa tam môže pokaziť!

Druhý prístroj – vreckový diár Psion, sa podobá

väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá napísať názov homeopatika, meno pacienta… Stlačením klávesy Mode pošleme informáciu čiže homeopatický liek priamo pacientovi do organizmu. Táto informácia sa dá poslať i na diaľku, ak vieme dátum narodenia pacienta.

Neuveriteľné!!! Tomuto som uverila!!! Prístroj som nie

koľkokrát použila. Fungovalo to! Nepotrebovala som

homeopatiká. Stačilo mať pri sebe prístroj. Na mojich

posledných školeniach nám prednášateľka tvrdila, že či nevieme, že v homeopatii neúčinkujú chemické látky, ale že sa jedná o prenos informácie.

Pripadala som si vtedy veľmi hlúpo, lebo 5 rokov som chodila po školeniach a až tak neskoro som

sa to dozvedela.

Pýtala som sa brata, elektrotechnického inžiniera , akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje?

Brat ma nazval naivnou, že verím na tie veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný

diár vyrobený v roku 1989. Nerozumela som tomu.

Až po modlitbe mi prebleslo hlavou. Nič v prístroji nie je a funguje, to musí byť mágia. Musí to byť okultný prístroj! Neskôr, rozhorčená sama na seba pre spústu

peňazí, ktoré som dala za prístroje, som volala do zahraničia. Chcela som prístroj vrátiť a dostať naspäť peniaze. Dotyčnej homeopatke na otázku prečo to chcem vrátiť, som odpovedala, že som prišla na to, že je to biela mágia a nechcem to používať. Ona mi na

to odpovedá: „Kolegyňa a čo ste si myslela, že to je?“. Ostala som omráčená.

Homeopatka vedela o tom, že sa jedná o mágiu, ale na školení o tom nepadlo ani slovko!

Ale ešte stále som nechápala podstatu homeopatie. Prečo práve homeopatia sa dá používať i okultnými prístrojmi, mi nebolo stále jasné. Ja som vlastne ani nevedela čo je to mágia. Tak som sa pustila do štúdia. Prvú knihu, ktorú mi kúpil manžel a ja som ju otvorila bol Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: „Mágia, veštenie a démonské vplyvy“ (Jas, 2001). Na 11. strane čítam, že existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zasa podobné. V tom okamihu som si spomenula na l. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným. Vtedy som

pochopila, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!!!

Moje rozhodnutie ohľadom homeopatie bolo jednoznačné – žiadna homeopatia!

Ani francúzska škola! Veď tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu sa jedná o mágiu, o bielu mágiu!!! Postupne sa mi začali vyjasňovať veci, ktoré mi zo školení v homeopatii neboli jasné, začala som chápať súvislosti.

Bola som na spovedi. Prišli problémy s deťmi. Najstaršia, v tej dobe 9-ročná dcéra, keď brala  homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla, ktorý chcel, aby mu povedala áno a neskôr diabla, ktorý jej chcel odseknúť ruky a nohy. Modlila som sa s dcérou modlitbu za oslobodenie od ducha homeopatie.

Sny sa viac neopakovali, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával.

Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo.

Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, fúkala nos, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov.

Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, položila som na ňu ruku a modlila sa modlitbu za oslobodenie od ducha homeopatie. Na moje prekvapenie zaspala a kľudne spala i ďalšie noci.

Syn, vtedy 3 ročný sa dostával do strašných stavov agresivity, keď som mu odmietla dať sladké tesne pred obedom alebo raňajkami. Zhodil veci z poličiek, vyhádzal všetko zo skrine. Nijaké výchovné metódy nepomáhali.

Raz ma tiež napadlo modliť sa. Po modlitbe sa ukľudnil, najedol sa. Doteraz má rád sladké, ale vie

si sladkosť odložiť. Vie sa nahnevať, ale popritom poslúchne. Modlitbu za oslobodenie som sa nemodlila len nad mojou najmladšou dcérou.

Mala 6 mesiacov, keď som skončila s homeopatiou. Dávala som jej nízke riedenia homeopatík. Nepoužila som konštitučné homeopatikum.

Predo mnou bola ďalšie otázka, čo robiť ďalej. Veľmi mi pomohli duchovné cvičenia za vnútorné uzdravenie. Pochopila som tu stav v ktorom som sa nachádzala.

Veľa som čítala Sv. Písmo. Na základe Sk 19,19:

“ A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili…,“ som spálila homeopatické knihy. Nevedela som čo s prístrojmi. Asi 7 mesiacov mi trvalo, aby som pochopila, že i prístroje musím spáliť. S manželom sme ich rozobrali a spálili. A v mojom vnútri zavládol pokoj.