Program

Kázanie 4.Q.2023

Október 7 14 21 28
Martin D. Matisová M. Hučko Lipt. Hrádok Mládež
Liptovský Mikuláš P. Holub M. Greš Lipt. Hrádok Z. Holubová
Liptovský Hrádok A. Duran VP P. Holub A. Duran P. Novotný

 

November 4 11 18 25
Martin M. Pavlík Modlitebný týždeň M. Hučko I. F. Fučelová
Liptovský Mikuláš P. Ďateľ Modlitebný týždeň A. Duran J. Plachý
Liptovský Hrádok J. Helebrant P. Greš E. Rolinová A. Duran

 

December 2 9 16 23 30
Martin A. Duran M. Grešová P. Greš A. Duran VP M. Grešová – špeciál
Liptovský Mikuláš J. Helebrant A. Duran VP N. Duranová E. Krajčová P. Holub
Liptovský Hrádok S. Ondrušek A. Balková A. Duran VP S. Mojtová M. Greš