Program

Z dôvodu rekonštrukcie modlitebne CASD sa sobotné zhromaždenia budú konať v zbore v Liptovskom Hrádku (Liptovský Hrádok, Hurbanova 221/10).

Tento oznam je platný do odvolania.

Adresa:

Liptovský Mikuláš, 1. mája 157/89