Program

MIMORIADNE OPATRENIE

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 rozhodli urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa v našich zboroch a skupinách rozhodli prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to do odvolania (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností). Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.

Ohľadne dokumentu “Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia, 19.5.2020” vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa ponecháva rozhodnutie na zborových kazateľov v spolupráci s konkrétnymi zborovými výbormi, či od soboty 23. mája 2020 uskutočnia alebo neuskutočnia bohoslužby vo svojich modlitebniach. Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení predmetného dokumentu. Zodpovední za ich plnenie sú miestni kazateľ a štatutárni zástupcovia jednotlivých zborov. Informáciu o postupe toho ktorého zboru nájdete uvedenú na jeho webovej stránke.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

P.S.: Prosíme všetkých tých, ktorí vedia o niektorých vo svojom okruhu, že sa k tejto informácii nedostanú, aby im túto správu tlmočili! Ďakujeme.

(zdroj: http://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/)

Adresa:

Liptovský Mikuláš, 1. mája 157/89