Misia

Šíriť dobrú správu o Pánu Bohu je našim poslaním. Preto sa zapájame do rôznych misijných akcií napr. roznášanie korešpodenčných kurzov a tým podporujeme činnosť strediska korešpondenčných kurzov.Viac informácii o stredisku korešpodenčných kurzov sa dozviete na jeho stránkach.    www.skskk.sk