Modlíme sa za Vás

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipänom 4.6-7)

V Biblii nachádzame mnoho veršov a uistení, že Boh načúva naším prosbám a každý človek je mu nesmierne vzácny. Rovnako ani my nemáme na seba zabúdať a po Jeho príklade sa máme za seba modliť, aby nikto nemusel byť v čase smútku ani radosti sám. Radi by sme preto do našich každodenných modlitieb a pravidelných bohoslužieb zahrnuli aj Vás a modlili sa za akékoľvek potreby, obavy, či radosti ktoré máte. Ak máte túžbu, aby sa za Vás niekto modlil a ďakoval Bohu za jeho pomoc a lásku k Vám, odošlite to ako žiadosť o modlitbu cez nasledujúci formulár anonymne alebo môžete uviesť svoje meno a e-mailovú adresu.

Verše na povzbudenie: Jeremiáš 29.12, Hebrejom 4.16, Žalmy 118.5, 1. Ján. 5.14, Izaiáš 49.15-16, 5. Mojžišova 4.31, Ev. Lukáša 12.6-7, 2. Tesaloničanom 1,2, Izaiáš 43.1