Kontakty

Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Liptovskom Mikuláši

Adresa :  1.Mája 89 Liptovský Mikuláš 031 01

Email :  lm.casd@gmail.com

Kontakt na nášho kazateľa :

Jozef Plachý

Email : jplachy@casd.sk

Mob. +421915693872