Deti a mládež

V našom zbore deti v súčasnosti nemáme už nám zostala len mládež. Ktorá sa stretáva spoločne s mládežou s LH (Liptovský Hrádok)

Akcie detí v cirkvi sú organizované občianskym združením Pathfinder ktoré má svoje vlastne stránky www.pathfinder.sk