Čo som neurobila…

Pamätáš sa na ten deň, keď som si požičala tvoje  nové auto a rozbila som ho ?      –  Myslela som si, že mi strašne vynadáš,  ale ty si mi nevynadal.

Pamätáš sa, ako so ťa ťahala na pláž, no ty si hovoril, že bude pršať?   –   Pravdaže pršalo! Myslela som si, že  mi to budeš vyčítať, ale ty si mi nič nevyčítal.

Spomínaš si, ako som sa vyzývavo bavila s inými chlapcami, aby si žiarlil?   –   A ty si aj žiarlil. Myslela som si, že sa budeš na mňa hnevať, ale ty si sa nehneval.

Pamätáš sa, ako som ti zašpinila od jahôd nové poťahy v tvojom  aute?    –   Myslela som si, že mi budeš nadávať, ale ty si  mi vôbec nenadával.

A pamätáš si, ako som ti zabudla povedať, že na tú slávnosť máme prísť vo večerných šatách, a ty si prišiel v džínsoch?   –  Myslela som si, že sa strašne urazíš, ale ty si sa neurazil.

Naopak, mal si so mnou vždy trpezlivosť, mal si ma rád a chránil si ma!

Je toľko vecí, za ktoré by som ťa chcela   p o p r o s i ť   o   o d p u s t e n i e   a za ktoré by som ti chcela veľmi  p o ď a k o v a ť, keď sa vrátiš domov z vojny vo Vietname.

A L E   T Y   S I   S A    N  E  V  R  Á  T  I  L … !!!

/americké dievča svojmu priateľovi/

“ A tak tedy, kým máme čas, robme dobre  všetkým…“ / Gal.6,10/

“ Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: je čas narodiť  sa a čas zomrieť …čas objímať a  čas zanechať objímanie, čas hľadať a čas strácať,… čas mlčať a čas  hovoriť,  čas milovať  …“  / Kazateľ 3 1-8/

“ Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ / Efež.5,l6/

“ A Ježiš povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte,  kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma…“  / Ján 12,35/