Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote

Existuje jeden dôležitý predpoklad na to, aby sme porozumeli Božej vôli . ČLOVEK, KTORÝ CHCE POZNAŤ BOŽIU VOĽU, SA KAŽDÝ DEŇ  SNAŽÍ POZNÁVAŤ BOHA. Jeho vedenie  –  to nie je nejaký núdzový požiarny východ, ktorý použijeme v prípade , keď sa musíme rozhodnúť. Pri každodennom hľadaní Boha prostredníctvom modlitby a štúdia Božieho slova sa dostávame do pozície, keď začíname rozpoznávať Božiu vôľu aj v mnohých detailoch nášho života.

Predstavte si,že by ste chceli odo mňa zoznam krokov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa naučili plávať. Snažili by ste sa postupovať podľa tohto zoznamu. Zadržali by ste dych, pohybovali rukami, otáčali dlaňami a kopali nohami. Ale potom by ste prišli so slovami: “ Nefunguje to! Ešte stále som sa nenaučil plávať.“ – Keby sme zisťovali, kde to vlastne zlyhalo, prišli by sme na to, že ste si neuvedomili, že ak máte plávať, musíte byť vo vode! Určite by to bol vážny nedostatok v našej komunikácii, nemyslíte?

Bola by to tragédia, keby sme rovnakú chybu urobili aj tu, v oblasti poznávania Božej vôle vo vašom živote. Aj keď sa to zdá jednoduché, musím opäť zdôrazniť:  AK CHCETE POZNAŤ  BOŽIU VOĽU VO SVOJOM ŽIVOTE  MUSÍTE NAJPRV POZNAŤ BOHA ! Nestačí sa k nemu utiekať len v situácii, keď nastane nejaká kríza. Verše u Jána  10,3-5  hovoria, že sú tu ovce, ktoré poznajú jeho hlas a nasledujú Pastiera. Vedia rozoznať jeho hlas od iných. Potom nie je problém, keď prehovorí. Môžu ho smelo nasledovať.

Poznáte ho?  Viete, čo znamená každý deň si oddeliť čas na zoznámenie sa a pestovanie vzťahu s ním?  Viete, čo to znamená rozprávať sa s ním  „len tak“ , bez toho, aby ste od neho niečo potrebovali?  Viete, čo to znamená počúvať, keď k vám prehovára prostredníctvom svojho slova?  Prežili ste to, čo učeníci  na ceste do Emauz, keď vaše srdce horí vo chvíľach, v ktorých sa s vami rozpráva?  Rozprávate sa s ním pravidelne každý deň?

Ak ste na všetky otázky odpovedali  „áno“, tak  môžete začať s hľadaním jeho vedenia vo všetkých detailoch vášho života.  Keď ho ale nepoznáte, potom je prvoradé, aby ste sa s ním zoznámili.  IBA VTEDY, KEĎ S NÍM NADVIAŽETE OSOBNÝ VZŤAH, MOŽETE SPRAVNE POROZUMIEŤ JEHO VEDENIU ALEBO MAŤ DOKONCA SCHOPNOSŤ PODRIADIŤ SA.

Neskúšajte sa učiť plávať podľa jednej detskej riekanky, kde je napísané:

Mamička, môžem ísť plávať ?

Áno, moja, môžeš.

Zaves si šaty na konár.

Ale nepribližuj sa k vode!

Skočte do vody!  Zoznámte sa  s najlepším Priateľom, akého môžete mať.  Naučte sa ho poznávať.  Potom sa vo svojom živote a pri svojich rozhodnutiach budete učiť rozpoznávať  B o ž i u  v ô ľ u.

/Úryvok z knihy Morrisa  L.Vendena: Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote/