Dvojaká pravda

„Záľubou kráľov sú rty spravedlivosti, a toho, kto hovorí pravdu, milujú.“ (Prísl. 16,13)

Dvaja muži pracovali na veľkej zaoceánskej lodi. Lodný dôstojník, ktorý nepil alkohol, sa jedného dňa nechtiac opil. Kapitán, ktorý ho nemal vo veľkej obľube, do lodného denníka zapísal: „Lodný dôstojník sa dnes opil.“ Vedel, že to bol jeho prvý priestupok, ale chcel ho vyprovokovať. Dôstojník si všimol jeho zlý úmysel a prosil ho, aby zápis opravil. Kapitán však odpovedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“ O niekoľko dní robil záznam do lodného zápisníka dôstojník. Zápis ukončil slovami: „Kapitán bol dnes triezvy.“ Kapitán, uvedomujúc si následky tohto tvrdenia, ho požiadal, aby ho vymazal. Lodný dôstojník mu však povedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“

„Čo ma trápi, nie je to, že ste ma oklamali, ale to, že odteraz vám už nemôžem veriť.“ (F. Nietzsche)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 4

Vie, pre koho pracuje

„Dôverujúc tvojej poslušnosti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.“ (Filem 1,21)

John Kenneth Galbraith píše vo svojom životopise o poslušnosti svojej gazdinej toto: Mal som veľmi ťažký deň. Bol som na smrť unavený, preto som poprosil gazdinú, aby ma, kým si zdriemnem, nikto nevyrušoval. Krátko nato zazvonil telefón. Volal mi pán prezident Johnson z Bieleho domu. „Lyndon Johnson. Prosím si pána Galbraitha.“ „Pán Galbraith spí, pán prezident. Povedal mi, že ho nemá nikto vyrušovať.“ „Prosím, zobuďte ho, potrebujem s ním hovoriť.“ „Nie, pán prezident. Ja pracujem pre neho, nie pre vás.“ Keď sa pán Galbraith neskôr zobudil, prezident mu povedal: „Povedzte tej žene, že ju chcem mať tu, v Bielom dome.“

„Je oveľa ľahšie urobiť, čo od nás Boh žiada, a to bez ohľadu na to, aké je to ťažké, než niesť zodpovednosť za to, že sme to neurobili.“ (B. J. Miller)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 4

Modlitba

Citáty

Takto hovorí Najvyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno: „Prebývam na vysokom a svätom mieste so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených.“

Žalm 57,15

Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoril, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.

Antoine de Saint-Exupéry

Modlitba

Pane Ježišu Kriste, prichádzam k Tebe v úplnej chudobe. Prichádzam k Tebe ako najväčší žobrák. Vyznávam, že nemám nič – iba to, čo si mi Ty dal. Daj mi z plnosti svojho bohatstva. Daj mi to, čo najviac potrebujem – milosť na milosť. Vezmi odo mňa všetko, čo pri mne nemá byť – aby si mi mohol dať to, čo máš pre mňa pripravené. Vezmi odo mňa moju vlastnú múdrosť, aby som sa na ňu nespoliehal. Odstráň všetku moju samospravodlivosť a všetku moju vlastnú silu. Ukáž mi, že bez Teba nemôžem nič robiť. Prosím, pomôž mi, aby som mal záľubu v Tvojom slove. Prosím, daj mi Ducha modlitby, vytrvalosť, lásku k Bohu a k blížnym. Prosím o to, aby som mal vždy pokorné a čisté srdce. Chcem vždy pred Tebou stáť ako chudobný, ktorý dostáva to, čo Ty dávaš. Amen.

Georg Conrad Rieger

Zdroj: www.dobreranko.sk

O životnom prostredí

“ Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. Vy, otcovia, nedráždite svojich detí, aby neztratily smelosti a vôle.“ (Kol. 3,20.21)

Ak dieťa žije v prostredí kritiky, naučí sa odsudzovať. Ak dieťa žije v prostredí nepriateľstva, naučí sa bojovať. Ak dieťa žije v prostredí strachu, naučí sa báť. Ak dieťa žije v prostredí ľútosti, naučí sa ľutovať sa. Ak dieťa žije v prostredí žiarlivosti a nedôvery, naučí sa cítiť vinným. Ak dieťa žije v prostredí povzbudzovania, naučí sa mať zdravú sebadôveru. Ak dieťa žije v prostredí znášanlivosti, naučí sa byť trpezlivým. Ak dieťa žije v prostredí pochvaly, naučí sa byť vďačný. Ak dieťa žije v prostredí prijatia, naučí sa milovať. Ak dieťa žije v prostredí uznania, naučí sa vážiť si sám seba. Ak dieťa žije v prostredí čestnosti, naučí sa, čo je spravodlivosť. Ak dieťa žije v prostredí otvorenosti, naučí sa, čo je pravda. Ak dieťa žije v prostredí úprimnosti, naučí sa mať vieru v seba a v tých, s ktorými sa stretáva. Ak dieťa žije v prostredí lásky, naučí sa, že svet je nádherné miesto pre život.

„Najlepší spôsob, ako deti udržať doma, je vytvoriť im príjemné prostredie.“ (Dorothy Parkerová)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 12

Byť čestný a rozumný

„Je lepšie, aby si nesľuboval, než aby si sľúbil a nesplnil!“ (Kaz. 5,5)

„Chlapče môj,“ povedal majiteľ obchodu svojmu novému zamestnancovi, „buď rozmný a čestný, pretože to je základ dobrého obchodovania. Pod „čestnosťou“ mám na mysli to, že ak niektorému zákazníkovi niečo sľúbiš, musíš svoj sľub dodržať – aj keby to znamenalo, že prídeme o nejaké peniaze.“ „A čo znamená, že mám byť rozumný?“ spýtal sa učeň. „To znamená, že nebudeš dávať nijaké hlúpe sľuby,“ odpovedal šéf. Čestnosť a rozumnosť naozaj spolu veľmi úzko súvisia. Ak chceš byť v živote naozaj čestný, musíš byť aj dostatočne rozvážny. Nerozumné a unáhlené sľuby sa ľahko dávajú, ale ťažko plnia.

„Mnohí ľudia, ktorí nemajú nič iné, majú charakter.“ (J. L. Herold)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 12