Program

Kázania na 2.Q.2022

Apríl 2 9 16 23 30
Martin J.Schaffenberg A.Muráň – video M.Riečan D.Matisová
L.Mikuláš Z.Holubová J.Brenkus J.Piatka P.Ďateľ M.Riečan VP
L.Hrádok M.Riečan M.Greš M.Riečan VP J.Schaffenberg P.Greš

 

Máj 7 14 21 28
Martin M.Riečan J.Piatka D.Matisová A.Muráň
L.Mikuláš M.Greš D.Komora M.Riečan J.Piatka
L.Hrádok J.Helebrant M.Riečan M.Greš E. Rolínová

 

Jún 4 11 18 25
Martin M.Riečan F.Kolesár M.Riečan VP
L.Mikuláš P.Holub M.Riečan VP E.Krajčová S.Ondrušek
L.Hrádok J. Kapitan L.Drenková A.Balková M.Riečan