Program

Kázanie 1.Q.2024

Január 6 13 20 27
Martin M. Hučko A. Duran S. Ondrušek F. Kolesár
Liptovský Mikuláš A. Duran P. Ďateľ M. Greš E. Krajčová
Liptovský Hrádok P. Greš J. Helebrant E. Krajčová A. Duran

 

Február 3 10 17 24
Martin D. Marföldi L. Činčala+poob. A. Duran M. Pavlík
Liptovský Mikuláš A. Duran Liptovský Hrádok Z. Holubová P. Greš
Liptovský Hrádok E. Rolinová D. Marföldi P. Greš A. Duran

 

Marec 2 9 16 23 30
Martin M. Greš A. Duran VP P. Greš MTM M. Grešová
Liptovský Mikuláš P. Holub E. Rolinová M. Greš A. Duran VP A. Balková
Liptovský Hrádok S. Mojtová M. Greš A. Duran VP M. Greš P. Greš