Kto sme

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
Sme kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.
Adventistami sa voláme preto, lebo veríme, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na túto zem, ako to sľúbil a nechal zaznamenať v biblii. Preto sme prijali za svoje poslanie šíriť túto dobrú správu o Bohu a ceste záchrany v Ježišovi Kristovi. Snažíme sa byť užitoční, slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu.