Kontakty

Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Liptovskom Mikuláši

Adresa :  1.Mája 89 Liptovský Mikuláš 031 01

Kontakt na nášho kazateľa :

Anton Duran

Tel. kontakt: 0908 664 507

Email : aduran@casd.sk