Ako nadvihnúť loď

„Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.“ (Kol. 2,3)

“ Boh videl, že všetko čo utvoril , bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.“ (1. Moj. 1, 31)

V našej histórii, ktorú ovplyvnili námorné objavy spojené s privlastovaním si prírodného bohatstva, zohrala veľkú úlohu lodná doprava. Keďže však voda a hurikány dokážu byť tiež nespútané, život ohrozujúce živly, na dne oceánov, mori a riek ležia zhruba tri milióny vrakov. Niektoré z nich dodnes ukrývajú predstaviteľné bohatsvo.

Na prelome stredoveku a novoveku koráby všetkých vtedajších euróskych veľmocí mierili plné zlatých pokladov do Nového sveta. Necelá polovica z  nich sa však do svojej krajiny už nevrátila – niektoré boli prepadnuté pirátmi, iné sa pri hurikáne rozbili o skaly. Mnohé z nich voda stiahla pod hladinu.

Tieto lode doteraz lákajú lovcov pokladov. Ale ani s modernou technikou nie je jednoduché sa k nim dostať. Vraky lodí často nachádzame aj na dne riek, kde môžu brániť prirodzenému toku a vytvárať nebezpečné prekážky. Dôvodom na ich odstránenie býva aj stavebná činnosť. A práve do takejto situácie sa dostali stavbári istej zahraničnej spoločnosti.

Predstavte si, že na dne rieky leží potopená loď, naplnená štrkom a kamením a vašou úlohou je odstrániť ju. Aký postup by ste zvolili, aby ste ju dostali na hladinu? S dnešnými technickými možnosťami sa zdá táto úloha ľahká. No napriek tomu bolo jej riešenie nečakané.

Skupina inžinierov mala postaviť nový most cez rieku neďaleko jej ústia do mora. Nemilo ich prekvapilo, keď zistili, že práve na mieste, kde má stáť hlavný pilier mosta, leží na dne stará rybárska bárka. Kedysi ju naplnili štrkom a kamením a nechali klesnúť na dno. Technici vyskúšali všetky dostupné metódy a prostriedky, dali priviezť najvýkonnejšie žeriavy, aby starú bárku z dna odstránili. Bez úspechu.

Nakoniec prišiel jeden z najmladších členov tímus neobvyklým nápadom. Navrhol, aby pritiahli dve veľké prázdne nákladné lode a pri odlive, keď je hladina najnižšia, ich lanami čo najtesnejšie priviazali k potopenej bárke. Keď morský príliv zdvihne hladinu, možno zároveň zdvihne prázdne nákladné lode a s nimi aj potopenú bárku. Pretože vedúci projektu už nemali na výber, súhlasili, že vyskúšajú aj túto možnosť.

Pri odlive vykonali všetky prípravné práce a potom už len s napätím sledovali stúpanie hladiny. Prázdne nákladné lode sa čoraz hlbšie vnárali do vĺn, laná pripevnené k bárke boli napnuté na prasknutie. Ako príliv stúpal vyššie a vyššie, odrazu robotníci zbadali, že lode sa dali do pohybu. Akcia sa podarila. To, čo nezvládli ani najsilnešie žeriavy, dokázala voda pôsobením gravitačnej sily Mesiaca.

Niekedy sa nám môže zdať, že sme vyskúšali všetko a už neexistuje žiadna možnosť, ako náš problém vyriešiť. Ale Boh môže pomôcť každému z nás. Dokáže aj to, na čo ľudské sily nestačia. Chce nás pozdvihnúť z bahna zla, hriechu a bezcieľnosti pravým a konečným domovom. Veď Božia moc dokáže aj to, na čo sú všetky ľudské prostriedky nedostačujúce.

Zdroj: Cesta ku Kristovi brož. s príbehmi,  E. G. Whiteová

Poučenie, ktoré ťa povzbudí…

„Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.“ (1. Pet. 3,4)

Pred smrťou, povedal muž svojmu synovi: „Toto sú hodinky, ktoré mi dal tvoj starý otec. Majú viac ako 200 rokov. Skôr než ti ich dám, vezmi ich a vezmi ich na prvú zástavku. Povedzte, že ich chcete predať a spýtajte sa, koľko za ne môžu zaplatiť.“

Na otcovo nutkanie syn odišiel s hodinkami a po pár minútach sa vrátil a povedal:

„Ponúkajú mi 10 dolárov, pretože sú staré a ťažko poškodené.“ Otec požiadal svojho syna, aby vzal hodinky a tentokrát išiel k prvému strážcovi.

O hodinu neskôr sa môj syn vrátil a povedal: „Strážnik ponúkol 20 dolárov za hodinky.“

Otec sa znova obrátil k svojmu synovi: „Vezmi si znova hodinky a choď za prvým človekom, ktorého stretneš na ulici, a opýtaj sa ho, za koľko ich od teba kúpi.“

Syn sa vrátil o 10 minút neskôr a povedal: „Nikto ich nechcel kúpiť, len jeden a ponúkol mi 5 dolárov.“

„Choď teraz do múzea a ukáž im tie hodinky.“ povedal otec. Po niekoľkých hodinách sa syn vráti. „Ponúkli mi milión dolárov za tie hodinky. Povedali, že je to skutočné majstrovské dielo. Ako je to možné?“

Otec odpovedal: „Chcel som, aby si vedel, že tvoju skutočnú hodnotu ocenia iba vedomí ľudia na správnom mieste. Toto je dôvod, prečo by ste nemali robiť rozhodnutie, keď niekto, koho nepoznáte, sa k vám správa ako k odpadu na nesprávnom mieste. Tí, ktorí poznajú tvoju hodnotu, ťa vždy ocenia adekvátne na rozdiel od tých, ktorí nepoznajú tvoju hodnotu.“

 

Zdroj: Večnosť sa začína už dnes – Bohumil Kern

O čo prosiť?

„Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Krislova sila.“

2 Kor. 12,8.9

Vo francúzskych Pyrenejách je miesto, akási kaplnka v prírode, kde ľudia prichádzajú, aby sa modlili za uzdravenie. Po druhej svetovej vojne sa tam objavil vojnový veterán, ktorý vo vojne prišiel o nohu.

Ako tak kríval po chodníku cestou do kaplnky, niekto povedal: „Pozrite na toho hlupáka! Azda si len nemyslí, že mu Boh vráti nohu!?“

Muž začul uštipačnú poznámku, otočil sa k tomuto človeku a povedal: „Nečakám, pravdaže, že mi Boh vráti nohu. Idem ho poprosiť, aby mi pomohol žiť bez nej!“

Na niektoré naše modlitby Pán Boh odpovedá aj takým spôsobom, že nám dá silu, aby sme danú situáciu zvládli. Len on predsa vie, čo je pre nás najlepšie.

Človek bez modlitby je ako strom bez koreňov.  (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň 12