Novinky

Štúdio Nádej skompletizovalo ďalšiu audio-knihu: Na úsvite dejín (Patriarchovia a proroci): Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion vydáva unikátnu elektronickú knihu v PDF s názvom UDALOSTI V ČASE KONCA A POSLEDNÁ GENERÁCIA: