Sobotná škola

Pravidelné biblické štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 9:30 hod. (začiatok zhromaždenia) Viac informácií o sobotnej školy a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola