Ako nadvihnúť loď?

Ako sa dá nadvihnúť štrkom a kameňmi naplnená loď z rieky? Pred niekoľkými rokmi dostala v štáte New Your skupina inžinierov za úlohu postaviť nový most cez rieku neďaleko jej ústia do mora. K nemilému prekvapeniu zistili, že práve na mieste, kde majú postaviť hlavný pilier mostu, leží na dne rieky stará rybárska loď, ktorú kedysi naplnili štrkom a kameňmi a nechali ju klesnúť ku dnu. Vyskúšali všetky dostupné metódy a prostriedky, nechali priviesť najvýkonnejšie žeriavy, aby starú loď odstránili z dna. Všetko bez úspechu. Nakoniec jeden z najmladších členov tímu prišiel s nápadom, ktorý by ešte mohli skúsiť. Navrhol, aby nechali pritiahnuť dva veľké prázdne nákladné člny a pri odlive, keď je hladina čo najnižšie, ich čo najtesnejšie lanami priviazať k potopenej lodi. Možno, že keď morský príliv zodvihne hladinu, zodvihne zároveň prázdne nákladné člny a možno aj potopenú loď. Pretože vedúci projektu nemali iné riešenie, súhlasili, že vyskúšajú aj túto možnosť. Keď všetko spravili podľa plánu, s napätím sledovali stúpajúci príliv. Prázdne nákladné člny sa ponárali stále hlbšie do vĺn, pripevnené laná sa napínali na prasknutie. Keď príliv stúpol ešte vyššie, naraz si všetci uvedomili, že sa člny dali do pohybu. Akcia sa podarila. To čo nezvládli ani najsilnejšie žeriavy, dokázala voda.
Boh môže pomôcť každému z nás. Dokáže i to, na čo ľudské sily nestačia. Chce každého z nás zodvihnúť z bahna zla, hriechu a bezcieľnosti života. Praje si, aby sme si uvedomili, že tento svet nie je našim pravým a konečným domovom. Božia moc dokáže i to, na čo sú všetky ľudské prostriedky nedostačujúce.