To, aký si je rovnako dôležité ako to, čo robíš !

Jedno slnečné odpoľudnie vzal otec svojich dvoch malých synov na minigolf. Pristúpil k mužovi v pokladni a spýtal sa:  “ Koľko je vstupné, prosím?“  Mladý muž odpovedal:   “ Tri doláre za vás   a tri za dieťa nad šesť rokov. Ak však majú deti len šesť alebo sú mladšie, majú vstup zadarmo. Koľko rokov majú vaši chlapci, pane?“  Otec  uzkázal na deti a odpovedal: “ Tento mladší má tri a tento starší má sedem. Takže som vám dlžný šesť dolárov.“  Muž  pri pokladni sa usmial a povedal: “ Pane, vari ste vyhrali v lotérii? Keby ste mi povedali, že ten starší má šesť rokov, mohli by ste si ušetriť tri doláre, veď ja by som si ten rozdiel ani nevšimol.“  Otec pozrúc na chlapcov odpovedal: “ Áno, máte pravdu, vy by ste si to možno ani nevšimli – ALE DETI BY SI TO  VŠIMLI!“

„To, aký si, zaznieva z teba tak hlasno, že nepočujem, čo hovoríš.“

„V dnešných časoch, keď je morálka dôležitejšia, ako kedykoľvek  predtým, konajte tak, aby ste sa stali dobrým príkladom pre každého, s kým pracujete a žijete.“

„Ty sám buď vzorom dobrých skutkov, tvoja nauka nech je neskazená, čestná, nech sú to zdravé a  nepochybné slová…“ /Tit.2,7/  Ty sám sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. / 1.Tim. 4,12/  “ Moje pery sa otvoria tomu, čo je správne, moje ústa budú vravieť pravdu.  Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich klamu ani podvodu.“ /Prísl.8,6-8/