Jeho blahoslavenstvá

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mat. 5, 3)

Komu je blažene? Kto je šťastný, spokojný a blahoslavený? Možno ste už niekedy počuli nasledujúci príbeh: Jeden kráľ trpel bolestivým ochorením a niekto mu poradil, že ho môže vyliečiť jediné – musí nájsť šťastného človeka, obliecť si jeho košeľu a nosiť ju celú noc a celý deň. Poslovia sa rozbehli po celej ríši, aby našli šťastného človeka a priniesli jeho košeľu. Prešli celé mesiace, no nikto sa nevracal. Až raz sa poslovia konečne vrátili späť ku kráľovi. Ten sa netrpezlivo opýtal: „Tak našli ste v mojom kráľovstve niekoho šťastného?!“ „Ó, kráľu, v celom kráľovstve sme našli len jedného jediného šťastného muža.“ „A kde máte jeho košeľu,“ dožadoval sa kráľ. „Pane, ten človek žiadnu košeľu nemal.“ *
V jednej z najznámejších kázní, Reči na vrchu (Mt 5 – 7), Ježiš predkladá „manifest“ svojho kráľovstva. Zdôrazňuje, kto sú blahoslavení. V deviatich blahoslavenstvách obracia hore nohami všetky svetské hodnoty. Ako prvé uviedol blahoslavenstvo, o ktorom budeme dnes uvažovať: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3) Vo vtedajšom židovskom poňatí boli pojmy chudobný v duchu a materiálne chudobný úzko späté (Lk 6,20). Napokon aj dnes je časté takéto rozpoloženie tých, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi. Boh sa vždy zaujímal o núdznych a trpiacich (Ž 9,19). Koniec koncov, služba Mesiáša, ktorá bola v Ježišovi naplnená, sa zameriavala na chudobných: „Duch Pána je nado mnou; lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium …“ (Lk 4,18; ďalší text Iz 61,1) Ako môžu byť chudobní a chudobní v duchu nazvaní požehnanými, keď svet uctieva moc a silu? Dôležitý je prítomný čas použitý v tomto blahoslavenstve: „lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). V ostatných blahoslavenstvách zaznieva čas budúci. Chudobní v duchu podiel v nebeskom kráľovstve nielen budú mať, ale už teraz môžu prijímať jeho požehnanie. Chudobní nemajú iné útočisko či nádej než to, čo sľúbil Boh. Ak je Boh naše jediné útočisko, zistíme, že Boh je viac než dostatočný. Áno, sme blahoslavení.

Tan, Paul Lee. Encyclopedia of 7700 Illustrations. Rockville, MD: Assurance Publishers, s. 272.273.

Zdroj: Ježiš je víťaz – Elizabeth Viera Talbotová