Vytoč si rozprávku

„Ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Mar. 9, 37)

Mestská knižnica v jednom meste zaviedla nezvyčajnú službu. Nazvali ju „Vytoč si rozprávku“.

Kedykoľvek si nejaké dieťa chcelo vypočuť rozprávku, vytočilo si určené telefónne číslo a hlas zo slúchadla mu vyrozprával krátku rozprávku. Problém bol v tom, že toto číslo sa od čísla miestneho pána farára líšilo len v jednej číslici. Keďže malé pršteky sa často pomýlia, pán farár dostával čoraz častejšie telefonáty od detí, ktoré si chceli vypočuť rozprávku. Po niekoľkých neúspešných pokusoch vysvetliť deťom, že vytočili zlé číslo, si pán farár uvedomil, že mu zostáva jediná možnosť. Šiel do knižnice a požičal si knihu s rozprávkou o troch malých prasiatkach. Keď mu potom omylom nejaké dieťa zavolalo a chcelo počuť rozprávku, jednoducho mu ju do telefónu prečítal.

Zmýliť sa pri telefonovaní o jednu číslicu je maličnosť. Stane sa to nielen druhým ľuďom, ale aj nám. Nenechajme sa tým vyrušiť a nenadávajme. Reagujme tak pružne, ako tento farár, ktorý, aj keď si mohol zmeniť číslo, neurobil to, pretože sa rozhodol spríjemniť život deťom, ktoré mu omylom zavolali.

 

„Služba sa skladá z maličností.“ (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9