Lekárska príručka

„Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním. Tvoje prikázanie ma robí múdrejším nad mojich nepriateľov, lebo ono je mojím na veky. Rozumnejší som nad všetkých svojich učiteľov, lebo tvoje svedoctvá sú mojím rozmýšľaním.“ (Žalm 119, 97 – 99)

Môj lekár mi odporučil operáciu a odkázal ma na jedného odborníka. Prišiel som trochu skôr, ako sme boli dohodnutí. Dvere do jeho ordinácie boli pootvorené. Mladý chirurg sedel za stolom zabratý do čítania. Ani si nevšimol, že som vošiel dnu. Nevedel som, čo mám robiť. Keď ma po chvíli zbadal, celý prekvapený rýchlo zavrel knihu. Spoznal som, že to bola Biblia.

„Pomáha vám pred a po operácii to, že si čítate Bibliu?“ spýtal som sa.

Príjemným hlasom mi stručne odpovedal: „Možno vás prekvapím, ale pomáha mi to počas operácie.“

Môj strach a obavy z operácie sa celkom rozptýlili.

„Bibliu som mal vždy pri sebe.“ (Ján Bunyan)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9