Prečo?

„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3,16)

„Moje dieťatká, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1. Ján. 3,18)

Jedného dňa položil slobodný muž svojmu priateľovi, otcovi štyroch detí, takúto otázku: „Prečo miluješ svoje deti?“

Otec chvíľu rozmýšľal, ale jediná odpoveď, ktorá mu napadla, bola: „Pretože sú to moje deti.“

Deti nepotrebujú urobiť nič, aby dokázali, že patria svojmu otcovi. Dobrý otec ich prijíma také, aké sú. Rovnako je to aj s Božou láskou k nám. Miluje nás takých, akí sme, pretože sme jeho deti. Je to jeho láska, ktorá nás motivuje opätovať mu lásku, dôverovať mu a žiť podľa jeho rád.

„Boh sa prestane hnevať zakrátko, milovať však neprestane nikdy.“

 

Zdroj: Život je zaujímavý