Nervózny predavač

„Posmievační mužovia rozdúchavajú mesto; ale múdri odvracajú hnev.“ (Prísl. 29,8)

Jeden muž si chcel kúpiť v novinovom stánku noviny. Aj keď sa pozdravil veľmi zdvorilo, predavač mu odpovedal nevľúdne a namrzene. Noviny mu strčil drzo pred nos. Zákazník vzal noviny a predavaovi zaželal príjemný víkend. Priateľ, ktorý ho čakal vonku a celú situáciu pozoroval, sa ho potom spýtal: „Vždy sa k tebe správa tak nezdvorilo?“

„Áno, nanešťastie áno.“

„A ty si voči nemu stále taký priateľský a milý?“

„Áno.“

„Prečo si k nemu taký zdvorilý, keď on je voči tebe taký neprívetivý?“

„Pretože nechcem, aby on rozhodoval o tom, ako sa ja budem správať.“

Častokrát zvykneme ľuďom hovoriť: „Ty si ma ale nahneval…!“ Ale aká je pravda? V skutočnosti ma nemôže nahnevať nikto. Len ja sám sa rozhodnem, či sa nahnevám, alebo sa nenahnevám.

Môj hnev závisí od toho, ako sa dokážem, alebo nedokážem ovládať.

„Ten, kto drží svoj hnev na uzde, víťazí nad svojím najväčším nepriateľom.“ (Latinské príslovie)