Mama Bickerdyke

Citáty

Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili… Pán však stál pri mne a posilňoval ma…

Druhý list Timotejovi 4,16.17

Pomáhať druhým je hlavne výsada, nielen povinnosť.

Neznámy autor

Mama Bickerdyke

V knihe „Lincolnove milosrdné sestry“ opisuje spisovateľka Marjorie Greenbiová osudy a nesmiernu obetavosť jednoduchých amerických žien, ktoré sa počas Občianskej vojny starali v poľných nemocniciach o zranených vojakov.

Elisabeth Bickerdyke bola jednou z nich. Pracovala v prvej frontovej línii pod priamym velením generála Shermana. Táto žena, ktorú pre jej láskavú trpezlivosť prezývali „mama Bickerdyke“, venovala svojej práci všetky sily. Tisícom zraneným a umierajúcim vojakom priniesla úľavu, povzbudenie a pokoj do duše. Keď sa raz už dlho venovala jednému ťažko ranenému chlapcovi, ktosi z pacientov jej vytkol: „Vy nevidíte, že umiera? Prečo s ním strácate čas?“ „Mama“ odvrátila zrak od bledej tváre a povedala: „Pretože aj ten najväčší úbožiak, ktorého už všetci z vás odpísali, má v tejto nemocnici aspoň dvoch priateľov – jedným je Pán Boh a druhým som ja.“

Sú vo vašom okolí ľudia, ktorí sa cítia niekedy opustení a myslia si, že sa už na nič nehodia a že ich ostatní už dávno odpísali?

Zdroj: www.dobreranko.sk

Anjeli

Citáty

„Vtedy som povedal: Hľa, idem – v záhlaví knihy je napísané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.“

Židom 10,7

Anjeli

V jednom zbore sa učiteľ spýtal detí, ako podľ ich predstáv anjeli v nebi konajú Božiu vôľu.

Prvé dieťa odpovedalo: „Anjeli ju vykonajú hneď.“

Druhé povedalo: „Robia to usilovne.“

Tretie dieťa poznamenalo: „Oni konajú Božiu vôľu vždy.“

Štvrté dodalo: „Robia to celým srdcom.“

Nakoniec vstal malý chlapček a povedal: „Urobia to bez toho, aby sa pýtali, prečo to majú urobiť.“

Keby to bola Božia vôľa, zasadil by som dnes dub – aj keby hneď zajtra prišiel Kristus. Martin Luther

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14

List

Citáty

„Ale Hospodin Zástupov je spravedlivý sudca, ktorý zkúša ľadviny i srdce….“

Jeremiáš 11,20a

List

Anglický evanjelista George Whitefield (1714 – 1770) sa v živote naučil, že dôležitejšie je robiť radosť Bohu ako ľuďom. Vedomie, že svojou prácou vzdáva česť a úctu Bohu, mu pomáhalo víťaziť nad prekážkami a prekonať znechutenie, ktoré naňho doliehalo, keď ho nepriatelia falošne obviňovali. Jedného dňa dostal veľmi zlomyseľný list, v ktorom ho jeho pisateľ obviňoval z rôznych chýb a hriechov. Ako sa Whitefield zachoval? Na list odpovedal krátko a zdvorilo: „Úprimne Vám ďakujem za  Váš list. Pokiaľ ide o to, čo o mne Vy a ostatní moji nepriatelia tvrdíte, viem o sebe aj horšie veci, než o akých ste mi napísali. S pozdravom, George Whitefield.“ George Whitefield sa vôbec nepokúšal oponovať a obhajovať sa. Oveľa viac mu šlo v živote o to, aby robil radosť Bohu.

Ak o vás ľudia hovoria niečo zlé, žite tak, aby im nikto neuveril. Platón

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14

Skutočný zázrak

Citáty

„tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“

Izaiáš 55,11

Skutočný zázrak

Keď raz v noci prechádzal muž, ktorý predával samostatné vydania jednotlivých kníh Biblie, cez husté sicílske lesy, zastavil ho bandita. Okradol ho o všetko, čo mal pri sebe, a knihy mu prikázal zapáliť. Keď rozložil oheň, muž poprosil zlodeja, či by si mohol najskôr z každej knihy kúsok nahlas prečítať a až potom ju hodiť do ohňa. Dovolil mu to. Z knihy Žalmov prečítal 23. žalm; z evanjelia podľa Matúša prečítal stať z Reči na vrchu; z evanjelia podľa Lukáša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; z prvého listu Korinťanom hymnu o láske (1 Kor. 13). Vždy, keď vybraný áryvok dočítal, zlodej poznamenal: „To je dobrá kniha; tú nespálime. Daj mi ju!“ Nezhorela ani jedna kniha Biblie! Zlodej si ich všetky vzal! Po niekoľkých rokoch sa s týmto mužom opäť stretol – nie však ako so zlodejom, ale ako s kazateľom. Muž čítal Bibliu – a stal sa zázrak!

Biblia je nevyčerpateľným zdrojom všetkých právd; je najväčším požehnaním, aké ľudstvo dostalo. Immanuel Kant

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14

Poklad

Citáty

Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.

Príslovia 2,4.5

Aj keď je múdrosť najväčším pokladom, nenájdeš ju medzi drahokamami.

Neznámy autor

Poklad

Moderná história pozná mnoho ľudí, ktorí poklad nielen hľadali, ale aj našli. Jedným z najznámejších úspešných lovcov pokladov bol Američan Mel Fisher. Šestnásť rokov sníval o tom, že raz objaví legendárnu španielsku galéru, ktorá sa potopila aj s kráľovským zlatom pri brehoch Nového Sveta. Hľadal dlho, s nasadením života, až nakoniec vrak lode našiel v hĺbke takmer 200 metrov neďaleko známeho Key Westu na Floride. Cena pokladu sa vyšplhala do závratnej výšky. Z Mela Fishera sa stal skutočný boháč.

Po čom túžiš Ty? Čo v živote hľadáš ako poklad? Božie slovo nám radí: „Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.“

Zdroj: www.dobreranko.sk