Skutočný zázrak

Citáty

„tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“

Izaiáš 55,11

Skutočný zázrak

Keď raz v noci prechádzal muž, ktorý predával samostatné vydania jednotlivých kníh Biblie, cez husté sicílske lesy, zastavil ho bandita. Okradol ho o všetko, čo mal pri sebe, a knihy mu prikázal zapáliť. Keď rozložil oheň, muž poprosil zlodeja, či by si mohol najskôr z každej knihy kúsok nahlas prečítať a až potom ju hodiť do ohňa. Dovolil mu to. Z knihy Žalmov prečítal 23. žalm; z evanjelia podľa Matúša prečítal stať z Reči na vrchu; z evanjelia podľa Lukáša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; z prvého listu Korinťanom hymnu o láske (1 Kor. 13). Vždy, keď vybraný áryvok dočítal, zlodej poznamenal: „To je dobrá kniha; tú nespálime. Daj mi ju!“ Nezhorela ani jedna kniha Biblie! Zlodej si ich všetky vzal! Po niekoľkých rokoch sa s týmto mužom opäť stretol – nie však ako so zlodejom, ale ako s kazateľom. Muž čítal Bibliu – a stal sa zázrak!

Biblia je nevyčerpateľným zdrojom všetkých právd; je najväčším požehnaním, aké ľudstvo dostalo. Immanuel Kant

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14