Vtáky,ktoré spievajú duo

A spievali jako novú pieseň pred trónom … a nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. Zj 14,3

V Afrike žij e skupina vtákov, ktorá dokáže spievať duetá a občas dokonca kvartetá. Keby ste napríklad počuli spievať strakoše, mysleli by ste si, že spevákom je len jeden vták v húštine. Ale keby ste sa náhodou ocitli medzi dvoma strakošmi, boli by ste prekvapení zo zistenia, že niektoré tóny pochádzajú sprava a niektoré zľava. Tento stereo efekt by vznikol preto, lebo dva vtáky spievajú jednu pieseň – samozrejme tú istú – a každý vták prispieva svojim dielom v pravej chvíli. V skutočnosti dve nezávisle rozmiestnené vtáky vyspievajú jednotlivé tóny tak presne, že sa ťažko dostávajú do väčšieho posunu než tri tisíciny. Viete aké ťažké je dodržať rytmus pri hudobných cvičeniach na klavíri? Vedci tvrdia, že aj najprecíznejší človek dokáže dodržať rytmus len na dvadsať tisícin sekundy. Zmienené vtáky túto presnosť daleko prevyšujú.

Pokusy so strakošmi , ktoré boli v prikrytých klietkach v miestnosti, odhalili ďalšiu úžasnú schopnosť. Keď bol v miestnosti len jeden strakoš, spieval celú pieseň sám. Ak v nej boli dva, jeden vynechal niektoré tóny a ten druhý ich doplnil. Ak boli v miestnosti tri strakoše, všetky tri spievali jednu pieseň, pričom každý vyspieval len istú časť. Keď bolo v miestnosti štyri alebo päť strakošov, starostlivo zostavili komplikované kvarteto alebo kvinteto – pričom všetky vtáky spievali jednu pieseň.

Z Biblie sa dozvedáme, že v nebi budú vykúpení spievať novú pieseň – pieseň Mojžišovu a Baránkovu. Niekedy som uvažoval, či budú mať čas na spoločný nácvik tejto piesne predtým , než ju zaspievajú. No keď som sa dozvedel o afrických strakošoch, už o tom neuvažujem. Táto pieseň vykúpených bude piesňou ich skúsenosti, ktorá sa jednoducho v nich zrodí tak, ako sa rodí schopnosť strakošov spievať. Keď budeme znovuzrodení, začneme sa učiť našu novú pieseň.