„Za peniaze si môžeš…“

kúpiť prepychový dom – ale nekúpiš si domov
vystrojiť nádhernú svatbu – ale nezabezpečíš aj šťastné
manželstvo
kúpiť potravu – ale nie chuť k jedlu
kúpiť luxusnú posteľ – ale nekúpiš si aj dobrý spánok
kúpiť moderné šaty – ale nekúpiš si charakter
kúpiť drahé lieky – ale nekúpiš si zdravie
získať mnoho vzácnych vecí – ale nezískaš spokojnosť
nakloniť k sebe veľa ľudí – ale nie skutočného priateľa
kúpiť vzdelanie – ale nie skutočnú múdrosť
užívať lichôtky ľudí – ale nedosiahneš ich dôveru a
rešpekt
.
.
.
.

Toto všetko uznávame, je nám to jasné – no napriek tomu najväčšou túžbou mnohých ľudí – je túžba po peniazoch.Peniaze sa stali zmyslom ich života, jediným cieľom, ktorému podriadili všetko… Božie slovo nám však radí: “ Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolesti.Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť.Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný…“ 1.Timotej. 6,10-12