Šípové žaby

Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal….neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.  Ján 5,24

Najkrajšie žaby na svete sú tak jedovaté, že domorodí obyvatelia strednej a južnej Ameriky používajú jed z ich tela na natieranie hrotov svojich šípov. Tieto žaby, vhodne pomenované ako šípové žaby (stromárky), sa nachádzajú len v tropickej Amerike. Jedna z nich obýva ostrov Kuba. Je to najmenšia žaba na svete, na dĺžku má menej než trinásť milimetrov.

Nápadná krása týchto žiab, ktorá sa prejavuje v takých farbách ako je žltá, červená, smaragdovo zelená a čierna, sa všeobecne považuje za náznak varovania pre všetky dravé zvieratá. Ak niektoré zviera chytí túto peknú žabu, výsledkom je istá smrť.

Iný druh šípovej žaby (kokoi) , ktorý žije v Kolumbii, má vo svojom tele najsilnejší jed, aký človek pozná. Tro desaťtisíciny gramu tohoto jedu stačia na usmrtenie človeka. Nie div, keď sa hovorí ,že aj jemné pichnutie hrotom jediného indiánskeho šípu stačí na zabitie.

Len nedávno sa zistilo, že jed z týchto žiab obsahuje aj veľmi užitočný liek, ktorý v podstate môže zachániť život. Táto chemikália pôsobí rovnako ako látka, ktorú produkuje ľudské telo v nadobličke (adrenalin), ktorá je veľmi potrebná pre zdravé fungovanie nervového systému. Nebolo by úžasné, keby sa šípové žaby staly živočíchmi zachraňujúcimi život namiesto poslov smrti? Všetko záleží na tom , ako sa jed použije.

Bolo to takmer rovnaké, keď anjel smrti prechádzal Egyptom. Pre niektorých to znamenalo smrť. Ale pre tých ktorí verili to znamenalo život a oslobodenie z otroctva. Opäť tí na púšti, ktorí pohliadli na medeného hada, žili. Tí , ktorí sa posmievali a odmietli, zomreli. Božia cesta je nádherná , ale nesmie byť falšovaná a prekrúcaná tak, aby sa hodila našim vlastným predstavám o tom, čo je najlepšie. Najlepší je jednoduchý spôsob, v ktorom nám ju Boh predstavuje. Ak niekto verí v Ježiša, prechádza zo stavu prinášajúceho smrť, do stavu prinášajúceho večný život.