Orol poznal jeho hlas

Dieťatká, nech vás nikto nezvodí! 1. Jánova 3,7

Jeden chlapec choval spolu so svojím otcom orla skalného. Spoločne ho trénovali a tréningový proces chceli aj filmovať. Prvú časť filmu natáčali nakoniec, a tak ulovenie orla došlo na rad, až keď boli zachytené všetky ostatné snímky. Orol vedel čo sa od neho očakáva. Otec držal kameru a chlapec zatiaľ pripravoval pascu so živou veveričkou. Orol sledoval svoju korisť z neďalekého brala. Potom sa na ňu vrhol. Keď narazil na klietku, chlapec uvolnil sieť a orol sa do nej zaplietol. Po veľkom zápase sa chlapcovi podarilo chytiť orla za členky, zviazať ich, zložiť jeho veľké krídla a uložiť ho do vreca.

Vták nemal strach, pretože poznal svojho lovca. Bol však zjavne nahnevaný na trik, ktorý na ňom chlapec použil. Počas tréningu sa totiž nikdy nepoužívala sieť. Od tohto dňa orol nedovolil, aby sa chlapec k nemu priblížil, i keď voči otcovi zostal milý a krotký.

Filmovú produkčnú skupinu zaujala orlova schopnosť rozpoznať chlapca. Jej členovia sa teda rozhodli zistiť, či ho orol pozná podľa fyzických čŕt, podľa hlasu alebo podľa oboch. Už im bolo známe, že vták dokázal identifikovať chlapca v zástupe ľudí. Aby lepšie zistili , aké sú jeho pozorovacie schopnosti, obliekli ho do dámskeho odevu. Orlovi trvalo menej než dve minúty, kým ho našiel v dave, i keď bol prezlečený. Keď potom chceli otestovať  schopnosť orla rozoznavať hlas, niekoľko mužov spolu s chlapcom volalo menom z miesta , ukrytého orlovmu zraku. Zdalo sa, že pozná svoje meno. Ale až keď naňho zavolal chlapec, orol odletel zo svojho bidla a zosadol blízko chlapcovho úkrytu. Neskoršie experimenty preukázali, že orol poznal chlapcov hlas aj po ôsmich týždňoch.

Orol dostal lekciu, ktorú nás chce naučiť dnešný text. Keď už bol raz zvedený, rozhodol sa , že sa nenechá oklamať znovu. Aj my sa to musíme naučiť. Keď nás satan raz preľstí, musíme sa s Ježišovou pomocou rozhodnúť, že sa už nikdy nenecháme chytiť do pasce.