Bohatá ponuka supermarketov

„No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.“ (1. Tim. 6,6)

V 5. storočí si istý muž menom Arenius predsavzal žiť svätým životom. Vzdal sa pohodlia egypskej spoločnosti a rozhodol sa pre skromný spôsob života na púšti. A predsa, kedykoľvek navštívil Alexandriu, to veľké mesto, chodil po obchodoch a tržniciach. Keď sa ho spýtali, prečo to robí, vysvetlil, že pri pohľade na všetky tie veci sa jeho srdce teší, koľko toho v živote nepotrebuje.

My, čo žijeme v spoločnosti zaplavenej tovarom a rôznou elektronikou, by sme sa mali zamyslieť nad príkladom tohto obyvateľa púšte. V roku 1990 bolo v supermarkete približne 9 000 druhov tovaru, dnes je to asi 30 000. Koľko z nich sú však veci, ktoré pre život skutočne potrebujeme? Koľko zbytočných vecí nám každý deň ponúkajú?

Keď pôjdete najbližšie nakupovať do svojho obľúbeného supermarketu, pozrite sa do svojho nákupného košíka. Koľko z naložených vecí naozaj potrebujete? Čo ste vzali jednoducho preto, že ste to uvideli a zdalo sa vám, že je to „jedinečná ponuka“?

„Mnoho ľudí sa odučilo jesť a vie už len hltať.“ (Bocuse)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

Môj nový volkswagen

„Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ (Mat. 4, 2-3)

Roku 1963 si môj brat priviezol domov nového volkswagena – dnes legendárneho Chrobáka. Zbožňoval ho natoľko, že láskou k nemu nakazil aj mňa. V prospekte stálo: „Vynikajúca spotreba. Predehnete, koho chcete. Pohodlie ako doma v kresle.“ Nakoniec som si Chrobáka kúpil aj ja.

Jedného dňa som vzal svjoho nového miláčika na prechádzku na úplne novú časť diaľnice za mestom. Pred vjazdom na diaľnicu som musel stáť na svetlách a vedľa mňa sa objavil čierny Ford Mustang. Cvične som pretúroval sovj tridsaťkoňový motor a vedľa hneď hlbokým hlasom zahučalo sto fordových mustangov. Otočil som hlavu a môj pohľad sa stretol s pohľadom vodiča Mustanga. V očiach sme mali výzvu.

Na semafore naskočila oranžová, zaradili sme jednotku a pustili spojku. Vo chvíli, keď sa objavila zelená, som mal plyn na podlahu a vyrazil vpred. Za niekoľko sekúnd som preletel križovatku a rútil sa na diaľnicu. Keď sa ručička na tachometri blížila k deväťdesiatke, ford bol už ďaleko predo mnou.

Žiadnu ďalšiu výzvu na rýchlostný súboj som už v Chrobákovi nevyslal ani neprijal. Keď má človek silný motor, žije v pokušení použil ho. Čím silnejší, tým väčšie pokušenie!

„Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ (Žid. 4, 15-16)

 

Zdroj: Moderné podobenstvá Morris L. Venden

Múdremu stačí slovíčko

„Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami.“ (Rim. 1, 22)

Protestantský kazateľ sa chystal vykonať obrad krstu. V prítomnosti baptistického kolegu sa cítil pri pokvapkávaní hlavičky dieťaťa mierne nesvoj, a tak sa rozhodol, že musí obhájiť svoj postoj: „Keď sa v Bibli hovorí do, neznamená to vždycky do. Keď teda čítame, že Ježiš vstúpil do vody, nemusí to znamenať doslovný popis toho, že vstúpil celý do vody.“

Na konci bohoslužby sa spýtal, či by chcel niekto niečo povedať. Niekoľko poslucháčov podporilo jeho vysvetlenie. Nakoniec sa v zadnom rade postavil úžemčistý chlapík a povedal: „Pán kazateľ, môžem niečo dodať? Bol som zlý človek. A som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami. Nikdy predtým som Biblii veľmi nerozumel. Teraz už rozumiem. Keď sa v Biblii hovorí, že Daniel bol hodený do jamy s levami, myslí sa tým, že bol blízko tej jamy a tie levy ho nemohli chytiť. A keď Biblia hovorí, že židovskí mládenci boli hodení do ohnivej pece, tak len stáli blízko, aby im nebolo zima. A chápem, že keď bol Jonáš v bruchu veľryby, nebol vnútri, ale sedel na nej. Z toho vyplýva, že keď hriešnici ako ja umrú, nebudú hodení do ohnivého jazera, ale budú postávať poblíž, aby im nebolo zima. A chápem aj to o svätých, že nebudú vnútri Svätého mesta, ale budú môcť pozerať cez hradby a uvidia, čo sa deje vo vnútri, aby vedeli, o čo prišli.“

„A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.“ (Jak. 1, 22)

Zdroj: Moderné podobenstvá, Morris L. Venden

Poučenie, ktoré ťa povzbudí…

„Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.“ (1. Pet. 3,4)

Pred smrťou, povedal muž svojmu synovi: „Toto sú hodinky, ktoré mi dal tvoj starý otec. Majú viac ako 200 rokov. Skôr než ti ich dám, vezmi ich a vezmi ich na prvú zástavku. Povedzte, že ich chcete predať a spýtajte sa, koľko za ne môžu zaplatiť.“

Na otcovo nutkanie syn odišiel s hodinkami a po pár minútach sa vrátil a povedal:

„Ponúkajú mi 10 dolárov, pretože sú staré a ťažko poškodené.“ Otec požiadal svojho syna, aby vzal hodinky a tentokrát išiel k prvému strážcovi.

O hodinu neskôr sa môj syn vrátil a povedal: „Strážnik ponúkol 20 dolárov za hodinky.“

Otec sa znova obrátil k svojmu synovi: „Vezmi si znova hodinky a choď za prvým človekom, ktorého stretneš na ulici, a opýtaj sa ho, za koľko ich od teba kúpi.“

Syn sa vrátil o 10 minút neskôr a povedal: „Nikto ich nechcel kúpiť, len jeden a ponúkol mi 5 dolárov.“

„Choď teraz do múzea a ukáž im tie hodinky.“ povedal otec. Po niekoľkých hodinách sa syn vráti. „Ponúkli mi milión dolárov za tie hodinky. Povedali, že je to skutočné majstrovské dielo. Ako je to možné?“

Otec odpovedal: „Chcel som, aby si vedel, že tvoju skutočnú hodnotu ocenia iba vedomí ľudia na správnom mieste. Toto je dôvod, prečo by ste nemali robiť rozhodnutie, keď niekto, koho nepoznáte, sa k vám správa ako k odpadu na nesprávnom mieste. Tí, ktorí poznajú tvoju hodnotu, ťa vždy ocenia adekvátne na rozdiel od tých, ktorí nepoznajú tvoju hodnotu.“

 

Zdroj: Večnosť sa začína už dnes – Bohumil Kern

Dôležitá maličkosť

„Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje, a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym. Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc.“ (Prísl. 24, 3-5)

 

Keď hovoríme o tvorivosti, zväčša máme pred očami obraz hudobného skladateľa alebo umelca, ktorý pracuje na svojom majstrovskom diele. Ale tvorivosť (kreativita) je jednoducho nový, netradičný prístup k čomukoľvek.

Earle Dickson, jeden zo zamestnancov firmy „Johnson & Johnson“ (výrobca zdravotníckych pomôcok), sa oženil s mladou ženou, ktorá utrpela ľahký úraz. Firma „Johnson & Johnson“ predávala veľké obväzy, ktoré však neboli praktické pre malé poranenia a popáleniny. Dickson dal preto malý kúsok sterilnej vaty a gázy do prostriedku leukoplastu, ktorý ju mal pridržať na určnom mieste. Po čase ho však prestalo baviť zakaždým vyrábať takýto špeciálny obväz. Dostal nápad – vyrobí ich vo veľkom množstve. Gazu a vatu prichytil na leukoplast „dočasne“ tenkou látkou. Keď potreboval ranu ošetriť, látku ľahko odlepil, čím mu vznikol malý, na použitie priamo pripravený leukoplast s kúskom gázy uprostred.

Riaditeľ firmy, pán James Johnson, si jedného dňa všimol, ako si Dickson prilepil na prst doma vyrobený obväz. Praktickosť tohto „vynálezu“ sa mu veľmi zapáčilo. Rozhodol sa preto vyrábať takýto zdravotnícky materiál pod menom „rýchloobväz“.

Dickson hľadal spôsob, ako vyriešiť malý problém, vďaka čomu vymyslel nový, veľmi užitočný výrobok.

„Nepatrné cestičky vedú na veľké lúky. (J. Dutourd)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11