Nálepka

7. August 2015
Citáty
Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.

Iz 5,20

Dobro zostane vždy dobrom, aj keby sa všetci postavili proti. Zlo zostane vždy zlom, aj keby sa všetci postavili za.

William Penn.

Jeden kazateľ raz kázal veľmi otvorene o hriechu. Po ukončení bohoslužby za ním prišiel muž a povedal mu: „Pán kazateľ, nechceme, aby ste o hriechu, vine, úpadku a ľudskej skazenosti hovorili tak otvorene. Ak vás totiž naša mládež – chlapci a dievčatá – budú počuť hovoriť o hriechu tak otvorene, môže sa stať, že sa ho skôr dopustia. Nazvite to omylom alebo chybou ak chcete, ale nehovorte o ňom tak priamo.“

Kazateľ vzal do rúk malú fľaštičku a ukázal ju mužovi so slovami: „Vidíte túto nálepku? Je tam napísané – strychnín (prudko jedovatá látka) a pod názvom je veľkými červenými písmenami napísané ´JED!´. Viete, človeče, o čo ma teraz prosíte? Chcete, aby som zmenil túto nálepku. Predpokladajme, že by som to urobil a prelepil by som ju nálepkou: ´Citrónový sirup´. Uvedomujete si, čo by sa mohlo stať? Niekto by jej obsah použil, pretože by nevedel o nebezpečenstve, ktoré v sebe ukrýva a určite by zomrel. A tak je to aj s hriechom. Čím jemnejšiu nálepku mu dáte, tým nebezpečnejším jedom sa pre vás stáva!“