Hnev – alebo láska ?

 

Istý človek sa raz spýtal  Matky Terezy:

“ Nikdy sa vás nezmocnil hnev pri pohľade na príčiny sociálnej nespravodlivosti, s akou sa stretávate  v Indii alebo aj na iných miestach, kde pracujete? “

Matka Tereza odpovedala: “ Prečo by som mala vynaložiť energiu  na hnev – keď ju môžem vynaložiť na lásku?!“

DO  ČOHO  INVESTUJEŠ  SVOJU  ENERGIU  TY ???

P.Ježiš:  “ Ja som prišiel na to, aby mali život , a to v hojnej miere.“ / Ján 10,10/

“ Rozhodol som sa držať lásky. Nenávisť je príliš ťažké bremäno na nosenie.“  / Martin Luther King/

Pridaj komentár