Múdremu stačí slovíčko

„Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami.“ (Rim. 1, 22)

Protestantský kazateľ sa chystal vykonať obrad krstu. V prítomnosti baptistického kolegu sa cítil pri pokvapkávaní hlavičky dieťaťa mierne nesvoj, a tak sa rozhodol, že musí obhájiť svoj postoj: „Keď sa v Bibli hovorí do, neznamená to vždycky do. Keď teda čítame, že Ježiš vstúpil do vody, nemusí to znamenať doslovný popis toho, že vstúpil celý do vody.“

Na konci bohoslužby sa spýtal, či by chcel niekto niečo povedať. Niekoľko poslucháčov podporilo jeho vysvetlenie. Nakoniec sa v zadnom rade postavil úžemčistý chlapík a povedal: „Pán kazateľ, môžem niečo dodať? Bol som zlý človek. A som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami. Nikdy predtým som Biblii veľmi nerozumel. Teraz už rozumiem. Keď sa v Biblii hovorí, že Daniel bol hodený do jamy s levami, myslí sa tým, že bol blízko tej jamy a tie levy ho nemohli chytiť. A keď Biblia hovorí, že židovskí mládenci boli hodení do ohnivej pece, tak len stáli blízko, aby im nebolo zima. A chápem, že keď bol Jonáš v bruchu veľryby, nebol vnútri, ale sedel na nej. Z toho vyplýva, že keď hriešnici ako ja umrú, nebudú hodení do ohnivého jazera, ale budú postávať poblíž, aby im nebolo zima. A chápem aj to o svätých, že nebudú vnútri Svätého mesta, ale budú môcť pozerať cez hradby a uvidia, čo sa deje vo vnútri, aby vedeli, o čo prišli.“

„A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.“ (Jak. 1, 22)

Zdroj: Moderné podobenstvá, Morris L. Venden

Poučenie, ktoré ťa povzbudí…

„Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.“ (1. Pet. 3,4)

Pred smrťou, povedal muž svojmu synovi: „Toto sú hodinky, ktoré mi dal tvoj starý otec. Majú viac ako 200 rokov. Skôr než ti ich dám, vezmi ich a vezmi ich na prvú zástavku. Povedzte, že ich chcete predať a spýtajte sa, koľko za ne môžu zaplatiť.“

Na otcovo nutkanie syn odišiel s hodinkami a po pár minútach sa vrátil a povedal:

„Ponúkajú mi 10 dolárov, pretože sú staré a ťažko poškodené.“ Otec požiadal svojho syna, aby vzal hodinky a tentokrát išiel k prvému strážcovi.

O hodinu neskôr sa môj syn vrátil a povedal: „Strážnik ponúkol 20 dolárov za hodinky.“

Otec sa znova obrátil k svojmu synovi: „Vezmi si znova hodinky a choď za prvým človekom, ktorého stretneš na ulici, a opýtaj sa ho, za koľko ich od teba kúpi.“

Syn sa vrátil o 10 minút neskôr a povedal: „Nikto ich nechcel kúpiť, len jeden a ponúkol mi 5 dolárov.“

„Choď teraz do múzea a ukáž im tie hodinky.“ povedal otec. Po niekoľkých hodinách sa syn vráti. „Ponúkli mi milión dolárov za tie hodinky. Povedali, že je to skutočné majstrovské dielo. Ako je to možné?“

Otec odpovedal: „Chcel som, aby si vedel, že tvoju skutočnú hodnotu ocenia iba vedomí ľudia na správnom mieste. Toto je dôvod, prečo by ste nemali robiť rozhodnutie, keď niekto, koho nepoznáte, sa k vám správa ako k odpadu na nesprávnom mieste. Tí, ktorí poznajú tvoju hodnotu, ťa vždy ocenia adekvátne na rozdiel od tých, ktorí nepoznajú tvoju hodnotu.“

 

Zdroj: Večnosť sa začína už dnes – Bohumil Kern

Dôležitá maličkosť

„Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje, a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym. Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc.“ (Prísl. 24, 3-5)

 

Keď hovoríme o tvorivosti, zväčša máme pred očami obraz hudobného skladateľa alebo umelca, ktorý pracuje na svojom majstrovskom diele. Ale tvorivosť (kreativita) je jednoducho nový, netradičný prístup k čomukoľvek.

Earle Dickson, jeden zo zamestnancov firmy „Johnson & Johnson“ (výrobca zdravotníckych pomôcok), sa oženil s mladou ženou, ktorá utrpela ľahký úraz. Firma „Johnson & Johnson“ predávala veľké obväzy, ktoré však neboli praktické pre malé poranenia a popáleniny. Dickson dal preto malý kúsok sterilnej vaty a gázy do prostriedku leukoplastu, ktorý ju mal pridržať na určnom mieste. Po čase ho však prestalo baviť zakaždým vyrábať takýto špeciálny obväz. Dostal nápad – vyrobí ich vo veľkom množstve. Gazu a vatu prichytil na leukoplast „dočasne“ tenkou látkou. Keď potreboval ranu ošetriť, látku ľahko odlepil, čím mu vznikol malý, na použitie priamo pripravený leukoplast s kúskom gázy uprostred.

Riaditeľ firmy, pán James Johnson, si jedného dňa všimol, ako si Dickson prilepil na prst doma vyrobený obväz. Praktickosť tohto „vynálezu“ sa mu veľmi zapáčilo. Rozhodol sa preto vyrábať takýto zdravotnícky materiál pod menom „rýchloobväz“.

Dickson hľadal spôsob, ako vyriešiť malý problém, vďaka čomu vymyslel nový, veľmi užitočný výrobok.

„Nepatrné cestičky vedú na veľké lúky. (J. Dutourd)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11

Námietky

„ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha;“ (Rim. 3, 10.11)

 

Istý kazateľ vyhlásil vo svojom zbore zvláštne zhromaždenie, na ktorom bude mať každý príležitosť vyjadriť svoje námietky proti kresťanstvu.

Prišlo niekoľko stoviek ľudí. Prvý muž, ktorý sa prihlásil, povedal: „Členovia cirkvi nie sú vôbec lepší ako ostatní ľudia.“

„Kazatelia nie sú takí, akí by mali byť.“ povedal ďalší.

Zaznievali ďalšie a ďalšie námietky a pripomienky a kazateľ si ich všetky zapisoval.

„V cirkvi vládne pokrytectvo.“

„Zbor je klub zbohatlíkov.“

„Kresťania už vôbec neveria Biblii.“

Keď už nikto nemal ďalšiu námietku, kazateľ ešte raz prečítal celý zoznam. Papier potom položil bokom a povedal: „Priatelia, kritizovali ste kazateľov, členov cirkvi, Bibliu atď., ale ani jedna námietka nebola adresovaná proti môjmu Pánovi!“

A potom im celkom jednoduchými slovami začal kázať o Kristovi, ktorý jediný je dokonalý a bezchybný. Vyzval ich, aby nehľadeli na ľudí, ale prišli ku Kristovi a dôverovali mu, pretože on jediný ich nikdy nesklame.

„Vždy rob to, čo je správne. Niektorých tým potešíš – a zvyšok prekvapíš.“ (Mark Twain)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11