Roky v anonymite

O Ježišovom živote v Nazarete máme veľmi kusé informácie. Vieme, že až do veku tridsať rokov pracoval ako obyčajný tesár. Len tri a pol roka prežil mimo anonymitu malej tesárskej dielne. Počas tohto obdobia putoval po prašných cestách Palestíny, ktorá bola vtedy v područí Rímskej ríše. Ježiš neabsolvoval žiadne formálne vzdelanie svojej doby. Nikdy nenapísal knihu, nikdy neprecestoval svet. Nikdy nevykonával žiadnu verejnú funkciu, nebol vymenovaný do žiadneho úradu. Nikdy nezasadol na kráľovský trón. Nebol guvernérom, ba ani starostom malého mesta. Nakoniec bol odsúdený a zomrel ako zločinec. Keď zomieral, väčšina ľudí bola spokojná. Oplakíávalo ho iba niekoľko rybárov a jednoduchých žien.

Abraham Lincoln bol prezidentom veľkého národa. Keď zomrel, oplakávali ho milióny ľudí. Keď zomrel Ježiš, nevzdychol za ním z jeho národa takmer nikto a slzu uronilo len niekoľko jeho nevzdelaných nasledovníkov. Bol ukrižovaný, čo bol mimoriadne krutý spôsob popravy určený pre otrokov a cudzincov. A aj napriek tomu je jeho meno váženejšie než meno kohokoľvek iného a je výnimočnou postavou ľudských dejín.

Kríž bol vtedajšou šibenicou. Dnes by sme možno použili elektrické kreslo. Išlo o veľmi krutý nástroj smrti. Ľudia boli naň pribití a vystavení ostrému mrazu alebo neznesiteľnému teplu, kým nezomreli od vyčerpania alebo mučivej bolesti. Historici hovoria, že existovali prípady, keď odsúdenec visel na kríži viac ako týždeň. Nakoniec mu vtáci zaživa vyďobali oči. Telo Ježiša Krista sa dotklo hrubého dreva kríža a zmenilo ho na symbol slávy. Naše kríže majú rôzne farby, od bielych cez červené až po zelené. Ramená kríža chápeme ako otvorenú náruč, ktorá uzdravuje svet a žehná mu. Ktorá žena by si na retiazku na krk zavesila malé elektrické kreslo? Ktorý muž by si do vrecka schovával hodinky s vyrytou šibenicou? Kedysi krutý mučiaci nástroj popravy sa stal symbolom dobra, šľachetnosti a svätosti. Aký mocný musel byť Ježiš, keď svojím jediným dotykom zmenil nástroj krutosti, utrpenia a hanby na najväčší symbol pokoja a dobrej vôle!

Ježišova matka Mária bola žena zvyknutá na skromné podmienky galilejskej pahorkatiny. V kritickej chvíli jej života, keď každá žena potrebuje zázemie a oporu, musela sa ocitnúť v čejsi pochmúrnej stajni a práve tam porodiť svojho prvorodeného syna, Ježiša. Nakoniec sa jednoduché dievča z Galiley stalo najuctievanejšou ženou v histórii ľudstva. Jediný dôvod, pre ktorý sa jej dostalo takej cti, tkvel práve v tom, že jej synom bol Ježiš Kristus. Ježišovo meno urobilo z obyčajnej ženy duchovnú ikonu. V Ježišovom mene je moc!

Každé napísanie čísla roku pri posielaní listu, pri robení záznamu v účtovnej knihe alebo jeho prečítanie v novinách je pripomienkou toho, koľko rokov už ubehlo od Ježišovho narodenia. Odvtedy žili na tomto svete mnohí významní ľudia, ale Ježiš ich všetkých prevyšuje. Náš letopočet nepočítame od narodenia Shakespeara ani Napoleona, ani Abrahama Lincolna, ale len od narodenia Ježiša Krista. Prvé, čo nás musí zaraziť, keď sa začneme učiť v škole dejepis, je to, že všetky udalosti sa odohrali buď pred Kristom, alebo po Kristovi. On je tým najdôležitejším „medzníkom“ v celej histórii. Práve od neho, od Ježiša Krista, počítame všetky udalosti všetkých čias. Ako vysoký horský štít, ktorého vrchol dosahuje do neba, sa týči nad dejinami a všetko ostatné vzhliada k nemu. On delí dejiny na dve časti a všetko sa otáča okolo neho. Ako by sa to dalo vysvetliť, keby bol Ježiš Kristus len obyčajným človekom? Jeho verejná služba trvala iba tri a pol roka. Napriek tomu týchto tri a pol roka otriaslo svetovými ríšami, zmenilo beh dejín a jeho krv zafarbila riešisko času. Zamyslite sa nad poslednými tri a pol rokmi vášho života. Určite ubehli veľmi rýchlo a vplyv, aký ste počas nich mali na svoje okolie, prípadne na celý svet, bol zanedbateľný. Ježiš tri a pol roka putoval po zemi bez významného úradu, s niekoľkými obyčajnými ľuďmi, ktorí ho nasledovali -, a dnes je najvýznamnejšou postavou dejín. Taký obrovský následok musel mať svoju zodpovedajúcu príčinu.

Významný írsky historik William E. Lecky vo svojej knihe Essays on Religon (Náboženské eseje) zhrnul Ježišov život týmito slovami: „Bolo úlohou kresťanstva predstaviť svetu dokonalého človeka, ktorý počas osemnásť storočí inšpiroval srdcia ľudí k nesebeckej láske. Jeho vplyv zasahoval všetky veky, národy, osobnosti a situácie. Stal sa nielen predstaviteľom najvyšších cností, ale aj imperatívom činu. Jeho vplyv bol taký hlboký, že bez preháňania môžeme tvrdiť, že krátke obdobie jeho aktívneho života malo na obnovu ľudstva väčší vplyv než všetky diskusie filozofov a výzvy moralistov dohromady.“

Zdroj: Zázrak obrátenia Morris L. Venden /Z knihy Charlesa T. Eversona Jesus (Hagerstown, Maryland: Review and Herald, 1984. Prvé vydanie 1941.)/

Svedectvo Svätého Ducha

Keď som pracoval ako riaditeľ Biblického inštitútu v Chicagu, býval som priamo v budove školy, v ktorej sa nachádzal aj internát. Každý večer som chcel prísť do internátu skôr než študenti zo svojich večerných služieb. Čakal som na nich na schodisku a zaujímal sa o ich zážitky. V jeden večer sa vrátila veľká skupina študentov z Pacific Garden Mission. Na prvý pohľad bolo vidieť, že sú veselí a nadšení. „Pán Torrey, pán Torrey,“ volali už z diaľky, „nebudete veriť, čo sme dnes zažili. V Ježiša uverilo obrovské množstvo ľudí, medzi nimi alkoholici a ďalší, ktorí sú na okraji spoločnosti. A boli spasení!“ Nasledujúci deň som mal stretnutie s Harry Monroem, riaditeľom útulku. Oslovil som ho: „Harry, chlapci mi rozprávali, že ste včera zažili výnimočný večer.“ Odpovedal mi: „Pán Torrey, chcete počuť tajomstvo? Jednoducho som vyvýšil Ježiša a Svätý Duch mi požehnal. Osvietil Ježišovu tvár a ľudia ho uvideli – a uverili v neho.“ Pokladal som to za nádherné vyjadrenie. Keď teda kážeme, vedieme osobné rozhovory alebo učíme, mali by sme vždy vyvyšovať Ježiša Krista tak, ako o tom svedčí Písmo. Mali by sme veriť, že Svätý Duch ožiari jeho tvár. Vždy musíme byť v takom vzťahu k Bohu a v takej závislosti od neho, aby Svätý Duch mohol prostredníctvom nás konať svoje dielo a ľudia videli a uverili. Dovoľte mi celú myšlienku zopakovať ešte raz, aby som mal istotu, že ste všetko pochopili. Ak si prajete, aby ľudia okolo vás poznali pravdu o Ježišovi Kristovi, nespoliehajte sa na svoje vyjadrovacie a presvedčovacie schopnosti. Je dôležité, aby ste sa úplne spoliehali na Svätého Ducha a uvedomovali si vlastnú bezmocnosť. Upriamte svoj pohľad na neho, aby prostredníctvom vás mohol priniesť svedectvo ľuďom, ktorí vás počúvajú. Okrem toho je nevyhnutné, aby aj príjemcovia boli otvorení voči Bohu a oslobodení od všetkého, čo stojí v ceste jeho dielu. Iba tak bude môcť Duch svedčiť prostredníctvom vás. Práve vo svedectve Ducha sa nachádza liek na všetok skepticizmus voči Kristovi a na všetku neznalosť.

Zdroj: Zázrak obrátenia Morris L. Venden /Z knihy R. A. Torreyho The Holy Spirit? Who He Is and What he Does/Svätý Duch: Kým je a čo koná/ (Grand Rapids, Michigan: Flaming Revell 1927)/

Vidíš?

Pravdepodobne ste už videli alebo robili test na zisťovanie farbosleposti. Ten, ktorý som videl ja, bol vo Vedeckom pacifickom centre v Seatli. Test pozostával z tridsiatich listov pokrytých rôznofarebnými tvarmi a vzorcami. Na každom liste sa nachádza číslo. Trik spočíva v tom, že farboslepý človek čísla nevidí, aj keby sa veľmi snažil. Prezeral som si test a zaujalo ma, že na jedenástom obrázku číslo nevidím. Sprievodný text ma informoval, že som farboslepý na červenú farbu. Nikdy som nemal pocit, že by som červenú farbu nevidel. Zavolal som teda dcéru a spýtal som sa jej, aké číslo vidí na obrázku číslo jedenásť. „To je predsa trinástka, ocko,“ odpovedala okamžite. O chvíľu išiel okolo náš syn, a tak som vyskúšal obrázok aj na ňom. „Čo vidíš?“ oslovil som ho a ukazoval na list papiera. „Trinástku,“ odpovedal aj on pohotovo. Poprosil som ho teda, aby mi ukázal, kde presne je tá trinástka. Pozrel sa na mňa a s povzdychom opísal na papieri tvar čísla trinásť. „Tu je to, ocko,“ povedal. Ale aj keď som sledoval pohyb jeho prsta, číslo som stále nevidel. Vtedy som si spomenul na jednu príhodu: Boli sme s rodinou na výlete a ja som si nevšimol kvety, ktoré rástli popri ceste. Keď som sa zahľadel tým smerom, ktorý mi ukazovali, jasne som spoznal margaréty a slnečnice, ale vlčie maky som nevidel. Až keď sme vystúpili z auta a prišli bližšie, uvidel som tie červené kvety. Uvedomil som si, že červenú farbu síce vidím, ale nie vtedy, ak je v kombinácii s množstvom iných farieb. Tridsaťšesť rokov som netušil, že mám takýto problém. Vedel som, čo som mal vidieť. Prečítal som si, čo si mám všímať. Ľudia, ktorých poznám, ktorých milujem a ktorým dôverujem, ma ubezpečovali, že oni to videli. Pokúšali sa mi pomôcť, aby som to videl tiež. Presviedčali ma, že to tam je. Prstom prešli po čísle – ale ja som ho nevidel. Problém bol v mojich očiach. Možno keby ich niekto zázračne uzdravil, mohol by som červenú trinástku vidieť. Tento príbeh dokonale ilustruje problém, ktorý máme s neobráteným srdcom. Nie je našou chybou, že nevidíme červenú trinástku na obrásku číslo jedenásť. Nemusíme sa trýzniť a trápiť, že číslo nevidíme. Ako slepec, ktorý poprosil Ježiša, aby mu otvoril oči (Mat. 20, 30-34), aj my sme sa narodili slepí. Zrak je zázrak z nebies.

Zdroj: Zázrak obrátenia Morris L. Venden /Publikácia Lee Vendena It is All About Him (Hagerwtown, Maryland: Review and Herald, 2004)/

Modlitba

Citáty

Bratia, modlite sa aj za nás.

Prvý list Tesaloničanom 5,25

Modlitba nám nemá slúžiť na to, aby sme sa do nej uzatvárali pred blížnym, ale na to, aby sme sa posilňovali k srdečnej láske k blížnemu.

Pau del Rosso

Modlitba

Mervi Kalmusová je estónska kazateľka. Niečo jej hovorilo, že má svojim priateľom ponúknuť, že sa za nich bude modliť. Ale vždy to odkladala. Až raz v piatok, keď cestovala vlakom, otvorila Facebook a svojim priateľom napísala, že zajtra sa za nich chce modliť. Ak niekto bude chcieť, aby sa za neho modlila, mal jej odpísať, prípadne napísať, za čo konkrétne sa má modliť.

Odozva ju prekvapila. Napísali jej ľudia mladí, starí, kresťania i ateisti, umelci, kazatelia, ženy v domácnosti… Písali o svojich problémoch, zápasoch a starostiach. Správy čítala dlho do noci. Ráno si napísala zoznam všetkých mien – bolo ich 76. Modlila sa za každého zvlášť a trvalo jej to pol dňa. Po týždňoch, možno aj mesiacoch začala dostávať od ľudí správy, ako sa veci vyvíjajú. Jedna mamička ročného chlapčeka jej dosiaľ posiela fotky chlapca, ktorý musel podstúpiť dve operácie – sprevádzané modlitbami.

Čo tak ponúknuť a darovať niekomu modlitbu?

Zdroj: www.dobreranko.sk