Svedectvo Svätého Ducha

Keď som pracoval ako riaditeľ Biblického inštitútu v Chicagu, býval som priamo v budove školy, v ktorej sa nachádzal aj internát. Každý večer som chcel prísť do internátu skôr než študenti zo svojich večerných služieb. Čakal som na nich na schodisku a zaujímal sa o ich zážitky. V jeden večer sa vrátila veľká skupina študentov z Pacific Garden Mission. Na prvý pohľad bolo vidieť, že sú veselí a nadšení. „Pán Torrey, pán Torrey,“ volali už z diaľky, „nebudete veriť, čo sme dnes zažili. V Ježiša uverilo obrovské množstvo ľudí, medzi nimi alkoholici a ďalší, ktorí sú na okraji spoločnosti. A boli spasení!“ Nasledujúci deň som mal stretnutie s Harry Monroem, riaditeľom útulku. Oslovil som ho: „Harry, chlapci mi rozprávali, že ste včera zažili výnimočný večer.“ Odpovedal mi: „Pán Torrey, chcete počuť tajomstvo? Jednoducho som vyvýšil Ježiša a Svätý Duch mi požehnal. Osvietil Ježišovu tvár a ľudia ho uvideli – a uverili v neho.“ Pokladal som to za nádherné vyjadrenie. Keď teda kážeme, vedieme osobné rozhovory alebo učíme, mali by sme vždy vyvyšovať Ježiša Krista tak, ako o tom svedčí Písmo. Mali by sme veriť, že Svätý Duch ožiari jeho tvár. Vždy musíme byť v takom vzťahu k Bohu a v takej závislosti od neho, aby Svätý Duch mohol prostredníctvom nás konať svoje dielo a ľudia videli a uverili. Dovoľte mi celú myšlienku zopakovať ešte raz, aby som mal istotu, že ste všetko pochopili. Ak si prajete, aby ľudia okolo vás poznali pravdu o Ježišovi Kristovi, nespoliehajte sa na svoje vyjadrovacie a presvedčovacie schopnosti. Je dôležité, aby ste sa úplne spoliehali na Svätého Ducha a uvedomovali si vlastnú bezmocnosť. Upriamte svoj pohľad na neho, aby prostredníctvom vás mohol priniesť svedectvo ľuďom, ktorí vás počúvajú. Okrem toho je nevyhnutné, aby aj príjemcovia boli otvorení voči Bohu a oslobodení od všetkého, čo stojí v ceste jeho dielu. Iba tak bude môcť Duch svedčiť prostredníctvom vás. Práve vo svedectve Ducha sa nachádza liek na všetok skepticizmus voči Kristovi a na všetku neznalosť.

Zdroj: Zázrak obrátenia Morris L. Venden /Z knihy R. A. Torreyho The Holy Spirit? Who He Is and What he Does/Svätý Duch: Kým je a čo koná/ (Grand Rapids, Michigan: Flaming Revell 1927)/