Kráľovi verní

„Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou! Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju, a kto by pre mňa ztratil svoju dušu, najde ju.“ (Mat. 16, 24-25)

O perzskom kráľovi Xerxovi sa traduje príbeh, že keď po veľkom vojenskom ťažení ustupoval z Grécka, spolu so svojím vojskom nastúpil na fenickú loď. Na mori ich však zastihla strašná búrka. Kapitán lode povedal Xerxovi: „Ak loď neodľahčíme, nemáme nádej na prežitie.“ Kráľ sa obrátil na svojich verných vojakov a povedal im: “ Moja bezpečnosť závisí od vás. Teraz nech niekto z vás preukáže úctu svojmu kráľovi.“ Dopredu vystúpil určitý počet mužov, poklonili sa kráľovi a skončili do vody! Odľahčená loď bezpečne doplávala do prístavu. Xerxes okamžite prikázal, aby bol kapitánovi udelený zlatý veniec za záchranu kráľovho života – a potom rozkázal, aby bol tento muž sťatý za to, že spôsobil takú veľkú stratu na životoch!

„Po boku osudu tróni ako riadiaca sila vôľa.“ (Pytagoras)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 4