Malý pilot

„Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.“ (Mal. 4,5-6)

Sedel som na letisku a čakal…. Moju pozornosť zaujal rozhovor medzi otcom a jeho 4 či 5-ročným synom. „Ocko! Ocko! Pozri sa!“ žasol chlapec a ukazoval na lietadlo na rozjazdovej dráhe. Na chvíľu zmĺkol. Potom povedal: „Ocko, keď budem veľký, chcem byť pilotom na takomto lietadle. Môžem, ocko? Prosím, ocko.“ „Pravdaže, synček. Ak chceš, môžeš byť pilotom. Ale budeš musieť prečítať veľa kníh.“ „Ja ich prečítam, ocko, pretože zo všetkého najradšej chcem byť pilotom na takomto lietadle, keď budem veľký.“ Chlapček pozeral cez sklo a nedokázal odtrhnúť oči od lietadiel. Nakoniec predsa len pozrel na svojho ocka a spýtal sa: „Ocko, keď si bol taký veľký ako ja, čím si chcel byť?“ Otec sa pozrel na svojho syna a povedal: „Keď som mal toľko rokov, koľko teraz ty, najradšej som chcel byť…tvojím ockom.“

„Je ľahké stať sa otcom, oveľa ťažšie je ním byť.“ (Wilhelm Busch)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 15