Dvojaká pravda

„Záľubou kráľov sú rty spravedlivosti, a toho, kto hovorí pravdu, milujú.“ (Prísl. 16,13)

Dvaja muži pracovali na veľkej zaoceánskej lodi. Lodný dôstojník, ktorý nepil alkohol, sa jedného dňa nechtiac opil. Kapitán, ktorý ho nemal vo veľkej obľube, do lodného denníka zapísal: „Lodný dôstojník sa dnes opil.“ Vedel, že to bol jeho prvý priestupok, ale chcel ho vyprovokovať. Dôstojník si všimol jeho zlý úmysel a prosil ho, aby zápis opravil. Kapitán však odpovedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“ O niekoľko dní robil záznam do lodného zápisníka dôstojník. Zápis ukončil slovami: „Kapitán bol dnes triezvy.“ Kapitán, uvedomujúc si následky tohto tvrdenia, ho požiadal, aby ho vymazal. Lodný dôstojník mu však povedal: „Čo som napísal je pravda a nebudem to meniť!“

„Čo ma trápi, nie je to, že ste ma oklamali, ale to, že odteraz vám už nemôžem veriť.“ (F. Nietzsche)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 4