Stopy

Citáty

Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš! Kto určil jej rozmery? – Veď to vieš! – Kto nad ňou natiahol meraciu šnúru?

Jób 38,4.5

Boh stvoril človeka na svoj obraz. Filozofi to robia presne naopak – vytvárajú Boha na svoj obraz.

Georg Christoph Lichtenberg

Stopy

Pred mnohými rokmi cestoval púšťou pod vedením Araba jeden francúzsky obchodník. Pri západe slnka Arab rozprestrel svoj koberec a začal sa modliť. Francúz ho pozoroval s úškľabkom. Keď Arab skončil svoju modlitbu, spýtal sa ho, čo vlastne robil. „Modlil som sa k Bohu,“ odvetil sprievodca. „K Bohu?“ namietal francúzsky mudrlant. „Videl si niekedy Boha?“ „Nie.“ „Počul si niekedy Boha?“ „Nepočul.“ „Dotkol si sa ho niekedy?“ „Nie,“ skromne a ticho odvetil syn púšte. „Tak ti musím povedať, že si veľký blázon, ak veríš v Boha, ktorého si nikdy nevidel, nepočul a ktorého si sa nedotkol.“

Arab prijal výčitku mlčky a bez poznámky. Potom si ľahli spať. Skoro ráno krátko pred východom slnka vstali. Keď vyšli zo stanu, obchodník povedal svojmu sprievodcovi: „V noci tu bola ťava.“ So šibalským úsmevom Arab poznamenal: „Videli ste ju?“ „Nevidel.“ „Počuli ste ju?“ „Nepočul. Po včerajšej únavnej ceste som spal príliš tvrdo.“ „Dotkli ste sa jej?“ „Nie.“ „Nuž, pane, ste akýsi divný človek, keď veríte v ťavu, ktorú ste nikdy nevideli, nepočuli a ktorej ste sa ani nedotkli.“ „Ale pozri sa! Tu okolo stanu sú predsa jej stopy!“ V tej chvíli vyšlo slnko v plnej svojej nádhere. Arab naň rukou ukázal a vážne povedal: „Nevidíte azda stopy Stvoriteľa? Boh naozaj existuje!“

Zdroj: www.dobreranko.sk

Holuby

Holuby sú známe tých, že aj z veľkej vzdialenosti vedia nájsť cestu domov. Jeden holub, ktorý bol vycvičený na vojenské účely, preletel dokonca viac než 3 700 km aby sa dostal domov.

To bol dôvod, prečo vedci považovali za niečo veľmi pozoruhodné, keď v roku 1988 vypustili vo Francúzsku 3 000 domácich holubov a takmer žiadnemu sa nepodarilo nájsť cestu domov. V čom bola chyba? Vedci zistili, že jedno z vecí, ktoré pomáhajú holubom správne sa navigovať, je magnetické pole našej Zeme. V tomto prípade došlo dva dni pred vypustením holubov na povrchu Slnka k obrovskej erupcii žiarenia. Žiarenie síce dočasne, ale vážne narušilo magnetické pole Zeme. Holuby to zmiatlo až do tej miery, že neboli schopné nájsť cestu domov.

Podobne je to aj s nami. Veľmi ľahko sa môže stať, že pre niečo narušené v nás, ako je nedôvera, nezáujem, ľahkovážnosť alebo cynizmus stratíme v živote ten správny smer – smer, ktorý nás bude viesť k plnohodnotnému životu, k dobru a ku skutočnému prežívaniu lásky. K životu, ktorý budeme prežívať v Božej náruči.

Život mínus láska rovná sa nula ! (Anonym)

Zdroj: Život je zaujímavý