Holuby

Holuby sú známe tých, že aj z veľkej vzdialenosti vedia nájsť cestu domov. Jeden holub, ktorý bol vycvičený na vojenské účely, preletel dokonca viac než 3 700 km aby sa dostal domov.

To bol dôvod, prečo vedci považovali za niečo veľmi pozoruhodné, keď v roku 1988 vypustili vo Francúzsku 3 000 domácich holubov a takmer žiadnemu sa nepodarilo nájsť cestu domov. V čom bola chyba? Vedci zistili, že jedno z vecí, ktoré pomáhajú holubom správne sa navigovať, je magnetické pole našej Zeme. V tomto prípade došlo dva dni pred vypustením holubov na povrchu Slnka k obrovskej erupcii žiarenia. Žiarenie síce dočasne, ale vážne narušilo magnetické pole Zeme. Holuby to zmiatlo až do tej miery, že neboli schopné nájsť cestu domov.

Podobne je to aj s nami. Veľmi ľahko sa môže stať, že pre niečo narušené v nás, ako je nedôvera, nezáujem, ľahkovážnosť alebo cynizmus stratíme v živote ten správny smer – smer, ktorý nás bude viesť k plnohodnotnému životu, k dobru a ku skutočnému prežívaniu lásky. K životu, ktorý budeme prežívať v Božej náruči.

Život mínus láska rovná sa nula ! (Anonym)

Zdroj: Život je zaujímavý