Bezpodmienečná láska

Citáty

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.

Evanjelium podľa Lukáša 23,33.34

Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.

Apoštol Ján

Bezpodmienečná láska

Raz v nedeľu malý chlapec pozrel na svojho ocka a spýtal sa: „Ocko, ako nás Boh miluje?“ Otec odpovedal: „Boh nás miluje bezpodmienečnou láskou.“ Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom sa spýtal: „Aká je to bezpodmienečná láska?“ Po niekoľkých minútach ticha otec povedal: „Spomínaš si na dvoch chlapcov, ktorí bývali vedľa nás, a na malé rozkošné šteniatko, ktoré dostali na Vianoce?“ „Áno, ocko.“ „Pamätáš si, ako ho dráždili, hádzali doň palicu, ba aj kamene?“ „Áno.“ „A pamätáš si, ako ich šteniatko vždy vítalo, vrtelo chvostíkom a chcelo im olízať tvár?“ „Áno.“ „Tak toto šteniatko milovalo tých dvoch chlapcov bezpodmienečnou láskou. Určite si jeho lásku nezaslúžili, pretože sa k nemu správali podlo. Ale ono ich napriek tomu milovalo.“

Potom otec dodal: „Aj nás Boh miluje bezpodmienečnou láskou. Ľudia hádzali kamene do Ježiša, jeho Syna, a bili ho palicami. Napokon ho zabili. A Ježiš ich napriek tomu miloval.“

Zdroj: www.dobreranko.sk