Lekcia z matematiky

Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých.

Prísl. 15, 1 – 3

Keď zomrel istý moslim, zanechal po sebe 17 tiav, ktoré si mali rozdeliť jeho traja synovia. Prvý mal dostať jednu devätinu druhý jednu polovicu a tretí jednu tretinu tiav. Ale 17 tiav sa nedá rozdeliť ani na polovicu, ani na tretiny. Medzi bratmi vypukol vážny spor o tom, ako si teda ťavy rozdeliť. A veru netrval krátko. Napokon sa celí zúfalí dohodli, že poprosia o pomoc múdreho muža. Keď k nemu prišli, sedel pred stanom. Keď si vypočul, čo ich trápi, odviazal svoju vlastnú ťavu, ktorú mal priviazanú o kolík pred stanom, a daroval im ju k ich 17-tim ťavám. Mladí muži zostali stáť v nemom úžase. Potom začal ťavy deliť. Prvému dal jednu devätinu – teda dve ťavy. Druhému jednu polovicu – teda deväť tiav. A tretiemu jednu tretinu – teda šesť tiav. A predstavte si, tá jeho ťava mu zostala. Bratia boli takí zaujatí počítaním a hľadaním riešenia, že si ani neuvedomili, aké jednoduché riešenie má ich problém. Múdry muž sa na ich spor pozeral z iného a jasnejšieho pohľadu. Jeho obeť pomohla vyriešiť bratskú hádku, a pritom ho nič nestála. Niekedy majú naše problémy úplne jednoduché riešenie, nás však nenapadne. Preto potrebujeme druhých. Preto potrebujeme cirkev. To je dôvod, prečo sa potrebujeme modliť. Keď dovolíme druhým – a najmä Bohu – vstúpiť do nášho života, môže sa stať, že práve s jeho alebo ich pomocou sa nám podarí vymotať sa z problémov a ťažkostí.

„Zlo sa rodí vždy tam, kde chýba láska.“ H. Hesse

Zdroj: Poďme si čítať!, Príbehy na každý deň 10