Petrova cesta k obráteniu

Lk 22,31-32„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial
ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až
sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. “

Úvod: Tieto slová hovorí Petrovi Pán Ježiš pri poslednej večeri, tesne pred
tým, ako ho Peter trikrát zaprel. Keby sme nevedeli, aký bol Petrov život po
ukrižovaní a vzkriesení Ježiša, verili by sme, že bude z neho významný
hlásateľ evanjelia – jeden z pilierov cirkvi?

Príbeh: Stratený prípad
Najmenej perspektívny v triede bol nedbalo oblečený chlapec menom Bob.
Tajomníkovi tejto cirkevnej školy však na chlapcovi záležalo, preto sa postaral, aby
dostal nové oblečenie. Na štvrtú nedeľu Bob neprišiel do školy. Učiteľka prišla za
ním domov a zistila, že jeho nové šaty sú už roztrhané a špinavé. Tajomník mu dal
opäť nové šaty. Na ďalšiu nedeľu Bob prišiel do školy. Ale po ďalších dvoch
nedeliach bolo jeho miesto znova prázdne. Učiteľka sa vybrala k nim domov
a zistila to isté, čo predtým – ďalšie nové šaty skončili ako tie prvé. Bola veľmi
znechutená. Išla za tajomníkom a povedala mu, že je to asi beznádejný prípad
a nemá zmysel skúšať to znova.
„Prosím vás, nevzdávajte sa,“ žiadal ju tajomník. „Pôjdem za ním a dohodnem
sa s ním, že ak bude chodiť pravidelne, ešte raz mu dám nové oblečenie.“
Bob to sľúbil. V nedeľu chodil pravidelne do cirkevnej školy. Stal sa skutočným
kresťanom, učiteľom a dokonca misionárom. Bol to Robert Morrison, prvý
protestantský misionár v Číne a ktorý preložil Bibliu do čínskeho jazyka. Miliónom
obyvateľom tejto krajiny tak pripravil cestu k Bohu.
Aj keby sa ti zdalo, že život je samé sklamanie a ty si beznádejný prípad,
nedaj sa zmalomyseľnieť. Treba len vydržať a výsledky sa časom dostavia.

Tajomník školy veril mladému Bobovi a povzbudzoval ho. V takomto duchu
by sme mali zmýšľať aj my o svojich blížnych. Takto pozeral na Petra aj Pán
Ježiš. Aj keď vedel, čo v budúcnosti urobí, nevzdal sa ho.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2014.12. Co Boh ziada od cloveka-Mich 6,8

Predstavenie

 Pred niekoľkými rokmi uvádzala televízia cirkusové predstavenie, ktoré vyvrcholilo drezúrou bengálskych tigrov. Cvičiteľ vošiel do klietky, kde bolo niekoľko tigrov, aby predviedol nacvičené čísla. Dvere za ním sa zamkli. Reflektory boli namierené na klietku, televízne kamery sa pohybovali v blízkosti a obecenstvo napäto sledovalo, ako šikovne cvičiteľ ovláda tigrov, ktorí ho na slovo poslúchali. Uprostred predstavenia sa však stalo to najhoršie, čo sa len mohlo – zhasli sa svetlá! Dvadsať alebo tridsať dlhých strašných sekúnd bol cvičiteľ uväznený s tigrami. V tme tigre videli jeho, ale on nevidel ich. Bič a malá kuchynská stolička by za týchto okolností boli len veľmi biednou ochranou pred týmito šelmami. Ale cvičiteľ prežil – a keď sa svetlá opäť rozsvietili, pokojne dokončil predstavenie.

Po skončení sa ho v interview pýtali, aké pocity sa ho zmocňovali, keď si uvedomoval, že tigre ho vidia, ale on ich nevidí. Priznal, že v prvých sekundách ho od strachu zamrazilo na chrbte, ale vzápätí si uvedomil, že tigre nevedia, že on ich nevidí. Povedal: „Kým sa svetlá rozsvietili, práskal som bičom a prihováral sa im ako zvyčajne, aby nezistili, že ich nevidím tak dobre, ako ony mňa.“

Táto príhoda je živým podobenstvom. V živote každého človeka sú situácie, keď máme strach. Sme akoby „potme v klietke s tigrami“. Niektorí sa musia takmer denne vyrovnávať s vnútornými problémami, ktoré ich môžu aj zničiť. Vtedy musíme pamätať na dve veci:

1) nedať najavo strach a nevzdať sa hneď;
2) aj keď my Ježiša nevidíme, on nás vidí.