Nemodliť sa je hriech

Nemodliť sa je hriech

1. Sam. 12,23„Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti
Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem
vyučovať dobrej ceste a priamej.“

1. Čo je hriech?
Obvykle pod pojmom hriech rozumieme:
– prestúpenie Božieho zákona, porušenie Božej normy,
– zídenie zo správnej cesty, určenej Božím zákonom alebo priamo Bohom,
– vzbura voči Bohu, odmietnutie, nevernosť Bohu,
– všetko, čo nedosahuje Božiu dokonalosť.

Môže byť hriechom aj to, čo neurobím?
Príklad: Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za niečo čo som neurobil? –
Nie, nemôžeš. – Tak, pani učiteľka, ja som si neurobil domácu úlohu!
Hriechom môže byť aj zanedbanie povinnosti v škole i na pracovisku.
(neposkytnúť prvú pomoc zranenému)
Môže byť hriechom aj to, čo nepoviem?
Áno, ak poznám pravdu, ale nepoviem ju v správny čas na správnom mieste.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2013.01-Nemodliť sa je hriech-1.Sam 12,23