KĽÚČ K ŠŤASTNÉMU MANŽELSTVU

“ Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha,  pretože  BOH  JE  LÁSKA.“  1.Jána 4,7-8

             Keď Albert Eistein s manželkou oslavovali zlaté výročie svadby, dostali od prítomných obvyklú otázku :

                         “ Čomu vďačíte za to, že vaše manželstvo bolo také úspešné ? “

             Eistein odpovedal: “  Po svadbe sme sa dohodli, že o všetkých veľkých a dôležitých veciach v rodine budem rozhodovať  ja  a moja manželka bude rozhodovať o tých menej dôležitých veciach.   Celých päťdesiat rokov  sme sa riadili týmto pravidlom.  Myslím si, že práve vďaka tomu bolo  – a stále aj je –  naše manželstvo šťastné. “  Potom sa s úsmevom pozrel na svoju manželku a dodal:    „Zvláštne na tom je však to,  že za  tých celých päťdesiat  rokov sme nemuseli  ani raz rozhodovať o niečom významnom a dôležitom !“

 „Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojím mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj  Kristus, Spasiteľ tela, hlavou  cirkvi.  Muži milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého … tak aj muži majú milovať svoje ženy ako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje… preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa  k svojej žene a tí dvaja budú jedným telom…. a tak i každý z vás bez výnimky nech  tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.“  Efež. 5,21-33