Podobenstvo o 10 pannách

Podobenstvo o 10 pannách

Jedného dňa, na konci Ježišovho verejného pôsobenia sa ho jeho učeníci
pýtali: „Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu
a skončenia tohto sveta.“ (Mat. 24,3.) Keď im dal na to odpoveď, pokračuje
rozprávaním podobenstiev O vernom a nevernom sluhovi, O desiatich
pannách, O hrivnách (talentoch). Celý oddiel končí popisom posledného
súdu. Ja sa chcem teraz zaoberať príbehom o 10 družičkách. Je uvedený
v Ev. Mat. 25,1-12.
Určite ste toto podobenstvo čítali veľa krát, mňa však zaujal jeden moment,
o ktorom sa v súvislosti s týmto podobenstvom tak často nehovorí.… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2012.02-Podobenstvo o 10 pannách-Mt 25,1-12