„Maličké“ chyby v Biblii

„Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jeden z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve.“ (Mat. 5, 18 – 19)

Ako môžu zdanlivo malé chyby úplne zmeniť zmysel celého textu? Uvádzame niekoľko preklepov, ktoré vznikli pri vydávaní anglických prekladov Biblie:

Vo vydaní Biblie z roku 1832 sa uvádza, že Rebeka vyšla za Izákom nie so skupinou svojich dievčať, ale so skupinou tiav (camels namiesto damsels).

V jednom preklade z roku 1810 čítame: „Ak niekto príde ku mne a nebude nenávidieť… svoju vlastnú ženu (namiesto svoj život), nemôže byť mojím učeníkom“ (wife namiesto life).

Prvá anglická Biblia, ktorá bola vytlačená v Írsku v roku 1716, viedla svojich čitateľov k tomu, aby viac hrešili, namiesto, aby viac nehrešili („sin on more“ namiesto „sin no more“)

V 19. storočí sa stal jeden veľmi „tvrdý“ omyl u Mar. 7, 27, kde nebolo napísané, aby sa deti najedli, ale aby sa zabili (killed namiesto filled).

V 16. storočí istý tlačiar omylom zmenil Ježišove slová „blahoslavení tvorcovia pokoja“ na „blahoslavení tvorcovia miesta“ (place-makers namiesto peace-makers). Iný americký tlačiar zase zmenil podobenstvo o vinici na podobenstvo o octe (vinegar namiesto vineyard).

Terčom útokov vo vydaní v roku 1702 sa stal sám kráľ Dávid, kde jeho slová citujú takto: „Tlačiari ma prenasledujú bez príčiny“ (printer namiesto princes – kniežatá“).

V roku 1631 sa objavila „hriešna“ Biblia, pretože siedme prikázanie Desatora bolo napísané takto: Scudzoložíš. Táto chyba kráľa Karola tak rozzúrila, že prikázal všetky kópie zničiť a pokutoval všetkých tlačiarov, ktorých ruky sa dotkli tohto vydania Biblie.

„Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličnosť.“ (Michelangelo Buonarroti)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

Osudná čiarka

„Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých.“ (1. Kor. 9, 22)

Mária Fjodorovna, ruská cisárovná a manželka cára Alexandra III, bola známa svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Raz sa jej podarilo zachrániť jedného väzňa pred vyhnanstvom na Sibír premiestnením obyčajnej čiarky v písomnom rozkaze podpísanom cárom Alexandrom. Cár napísal: „Udeliť milosť nemožné, poslať na Sibír!“

Keď to Mária prečítala a opravila, rozkaz znel takto: „Udeliť milosť, nemožné poslať na Sibír!“

Väzeň bol prepustený.

Popremýšľaj o tom, koľko maličkostí, z ktorých sa skláňa náš každodenný život, dokáže spríjemniť, ale neraz aj veľmi znepríjemniť život človeka.

„Umenie žiť je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.“ (W. Hazlitt)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

Muž pevných zásad

„Ten, kto ostríha prikázania, nepozná ničoho zlého. A srdce múdreho pozná čas a súd.“(Kaz. 8, 5)

„Keď obrátim čln k brehu, vyskoč a chyť sa vesla, ktoré podám. Toto je dobré miesto na táborenie. Daj však pozor, aby neskočil do močariny.“

Jožko, ktorému som dával tieto rady, sedí v prednej časti kanoe, vytiahne veslo z vody a trochu povýšeneckým hlasom hovorí: „Zo zásady neleziem v topánkach do bahna a..“ Kanoe však už bolo blízko brehu a Jožko chtiac-nechtiac musel vyskočiť a rýchlo sa chopiť vesla, ktoré som mu podal.

Vyťahujem kanoe na breh. Jožko si medzitým čistí topánky.

„Tu chceš prenocovať?“

„Áno, tu!“

Od rána pozorujem, že Jožko má dnes zase svoj „zásadový deň“! Je to dobrý chlapec. Prežili sme už kadečo na svojich potulkách po rovníkovej Afrike. Keď ho však „chytí“ jeho povestný zásadový deň, lepšie je nevšímať si ho.

Z kotlíka nad ohniskom sa šíri príjemná vôňa. Vyťahuje z batohu vrecko s tabakom. „Dáš si?“

„Dobre vieš, že nefajčím! To je moja zásada!“

„Ale choď kdesi s tými tvojimi zásadami. Veď to človeku ide na nervy. Aha, po prúde pláva kanoe! Hej! Kamaráti!“

Šikovným manévrom zvrtne mladý muž kanoe k brehu. O chvíľu spolu živo diskutujeme. Dvaja mladí muži z Argentínci, hľadači diamantov. Po rieke S. Francisco sa plavia prvýkrát. Dozvedáme sa, že majú naponáhlo. Dopočuli sa o veľkých náleziskách diamantov na dolnom toku rieky. Chcú tam doraziť čím skôr, aby im vraj niečo zostalo. Všetko nasvedčuje tomu, že bude jasná noc, preto sa rozhodli plávať aj v noci. Sú to príjemní a odvážni chlapci. Pozývajú nás, aby sme šli s nimi.

Mne sa ich návrh celkom pozdáva. Obraciam sa na Jožka. „Jožko, azda by sme mohli. Budeme plávať spolu! Za nočného chládku to bude krásne dobrodružstvo, čo ty na to?“

„Ak máš chuť, tak choď! Ja mám toho dnes už dosť. Pozri na tie mozole na rukách! A okrem toho – taký silný prúd! Každý musí vedieť, že rieka má veľký spád. Ja sa v noci nikam nepustím! Nikto z nás to tu nepozná a ja nikdy neleziem tam, kde to nepoznám! A už vôbec nie v noci! To je moja zásada!“

Bodka, výkričník! Nikto na svete by Jožka neprinútil, aby sa vzdal svojich zásad. Po polhodine sa s nami Argentínci rozlúčili a odplávali.

Noc nám uplynula pokojne a hneď na svitaní sme sa pripravovali na ďalšiu cestu.

„Tí Argentínci sú už dobrých 50 kilometrov pred nami! Bola taká krásna, jasná noc. Mali sme ísť s nimi. Ale kdeže, ty s tvojimi zásadami…“ pokúšam Jožka, ktorý má už zas dobrú náladu, milo sa usmieva a utešuje ma: „No, no! Boli by sme sa museli striedať vo veslovaní a takto sme sa aspoň poriadne vyspali! Teraz sme ako rybičky. Cez deň sa predsa len inak pláva ako v noci!“

Sme už niekoľko hodín na ceste. Prúd rieky je náramne silný. Aj keď sa z opatrnosti držím pri ľavom brehu, naše ľahké plavidlo aj tak letí ako šíp. Neraz musíme napnúť všetky svaly, aby sme bezpečne prešli divokými perejami, v ktorých sa vo vodnej pene ukazujú ostré kamene. Zrazu sa nám zazdalo, akoby v diaľke – hrmelo.

„Jozef, počuješ to?“

„Počujem! Tam, za tou zátokou niečo bude! Zaveslujme k brehu! Rýchlo, rieka tu má hlboké koryto!“

Po veľkej námahe prekonávame prúd a tesne pred zákrutou zachytávame konárov nad rieku sa skláňajúceho stromu. Konečne sme na pevnej zemi a vyťahujeme kanoe na súš.

„Vylezieme na ten pahorok. Tam bude určite dobrý rozhľad. Pozrieme sa, ako to vyzerá s riekou!“

Vyliezame na skalnatý útes a pred naším zrakom sa objavil – vodopád! Tesne za zákrutou padá voda do hĺbky asi 40 metrov. Ten, kto sa dostal do prúdu v strede rieky, je stratený! Zdolať silný prúd je nemysliteľné. Rovnako nemožné je zachytiť sa hladkých skalných stien. Takmer súčasne vykríkneme: „Argentínci!“ Jožko mlčky ukazuje na nejaký dlhý predmet, ktorý leží asi sto metrov pod vodopádom.

Mačetami sme si urobili cestičku krovím a zostúpili sme pod vodopád. Onen dlhý predmet bolo kanoe, prerazené na niekoľkých miestach! Spoznali sme ho. Patrilo dvom Argentíncom. Ich loď strhol mocný prúd, ocitli sa v koryte rieky a potom sa zrútili do hĺbky. Hoci sme prehľadali celé okolie, po mužoch sme nenašli ani stopu. Naše kanoe sme zniesli po chodníku a pokračovali v ceste. Poobede sme našli ešte zlomené veslo a klobúk.

Chcel som klobúk vyložiť, ale Jožko mi v tom zabránil. Nezabudol mi opäť pripomenúť jednu zo svojich zásad: „Načo ti je ten klobúk? Nebudeš predsa nosiť na hlave klobúk po utopencovi! To je moja zásada!“

Už-už som sa natiahol, aby som Jožka trochu štuchol veslom do rebier, ale vtom som si spomenul, že to bola práve jeho zásada, ktorá nás zachránila pred nebezpečnou nočnou plavbou. A už som ani nemukol.

 

„Lepšie nedôjsť, než zájsť príliš ďaleko.“ (Japonské príslovie)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

Jeho blahoslavenstvá

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mat. 5, 3)

Komu je blažene? Kto je šťastný, spokojný a blahoslavený? Možno ste už niekedy počuli nasledujúci príbeh: Jeden kráľ trpel bolestivým ochorením a niekto mu poradil, že ho môže vyliečiť jediné – musí nájsť šťastného človeka, obliecť si jeho košeľu a nosiť ju celú noc a celý deň. Poslovia sa rozbehli po celej ríši, aby našli šťastného človeka a priniesli jeho košeľu. Prešli celé mesiace, no nikto sa nevracal. Až raz sa poslovia konečne vrátili späť ku kráľovi. Ten sa netrpezlivo opýtal: „Tak našli ste v mojom kráľovstve niekoho šťastného?!“ „Ó, kráľu, v celom kráľovstve sme našli len jedného jediného šťastného muža.“ „A kde máte jeho košeľu,“ dožadoval sa kráľ. „Pane, ten človek žiadnu košeľu nemal.“ *
V jednej z najznámejších kázní, Reči na vrchu (Mt 5 – 7), Ježiš predkladá „manifest“ svojho kráľovstva. Zdôrazňuje, kto sú blahoslavení. V deviatich blahoslavenstvách obracia hore nohami všetky svetské hodnoty. Ako prvé uviedol blahoslavenstvo, o ktorom budeme dnes uvažovať: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3) Vo vtedajšom židovskom poňatí boli pojmy chudobný v duchu a materiálne chudobný úzko späté (Lk 6,20). Napokon aj dnes je časté takéto rozpoloženie tých, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi. Boh sa vždy zaujímal o núdznych a trpiacich (Ž 9,19). Koniec koncov, služba Mesiáša, ktorá bola v Ježišovi naplnená, sa zameriavala na chudobných: „Duch Pána je nado mnou; lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium …“ (Lk 4,18; ďalší text Iz 61,1) Ako môžu byť chudobní a chudobní v duchu nazvaní požehnanými, keď svet uctieva moc a silu? Dôležitý je prítomný čas použitý v tomto blahoslavenstve: „lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). V ostatných blahoslavenstvách zaznieva čas budúci. Chudobní v duchu podiel v nebeskom kráľovstve nielen budú mať, ale už teraz môžu prijímať jeho požehnanie. Chudobní nemajú iné útočisko či nádej než to, čo sľúbil Boh. Ak je Boh naše jediné útočisko, zistíme, že Boh je viac než dostatočný. Áno, sme blahoslavení.

Tan, Paul Lee. Encyclopedia of 7700 Illustrations. Rockville, MD: Assurance Publishers, s. 272.273.

Zdroj: Ježiš je víťaz – Elizabeth Viera Talbotová

 

Nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad zdá

„Nenáhli svojimi ústami, a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pretože Boh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo.“ (Kaz. 5, 2)

Návštevník zoologickej záhrady si všimol, že jeden ošetrovateľ ticho plače v kúte klietky. Keď sa spýtal, čo sa stalo, dozvedel sa, že v noci zomrel slon. „Mal ho veľmi rád, však?“ pýtal sa ďalej návštevník.

„Nie je to celkom pravda,“ povedal mu. „Ten chlapík plače preto, lebo dostal za úlohu vykopať mu hrob!“

***

Jedna rodina sa ponáhľala do nemocnice, aby im urobili výplach žalúdka. „Určite sme sa otrávili!“ kričali, keď v panike dobehli do nemocnice. „Mačka, ktorej sme dali zvyšky z obeda, náhle dostala žalúdočné kŕče a začala sa zvíjať!“

„Hovorila som ti, že tie huby sú čudné!“ kričala žena.

Aj keď nemali žiadne badateľné zdravotné problémy, lekár si ich nechal pre istotu v nemocnici na pozorovanie. Keď sa po niekoľkých hodinách vrátili domov, našli mačku úplne v poriadku a vedľa nej päť malých mačiatok!

Unáhlené rozhodnutia niekedy dostanú ľudí do veľmi smiešnych situácií. Inokedy to však môže byť trápne alebo aj veľmi nebezpečné. Práve preto by sme si mali dávať pozor a rozlišovať, čo je skutočnosť a čo sa nám len prvý pohľad zdá.

 

„Nepodľahnúť nikdy ilúzii nie je v ľudských silách. V ľudských silách je však nedať sa zdrviť dezilúziou. (A. Pridal)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9