Skutočné zlyhanie

“Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.”(Žalmy 34,16.17)
Keď ste vyskúšali to najlepšie a vaše „to najlepšie“ stále nie je „dosť dobré“, cítite a prežívate to ako „zlyhanie“. Potom, keď sa začnete rozhliadať po iných, ktorí sa vám zdajú úspešnejší, vaše pocity nedostatočnosti sa ešte zhoršujú! Niekedy sa to môže týkať vašej práce, osobných vzťahov alebo dokonca manželstva, kde zlyhávate. Ale bez ohľadu na to, ako mizerne alebo bezcenne sa môžete cítiť, existuje len jediný spôsob, ako prežiť zlyhanie, a to pozvať do toho Ježiša. Len on môže skutočne uzdraviť, povzbudiť a dať bezpodmienečnú lásku, podporu a vedenie. Nebude ťa súdiť, ani ti nebude stále „píliť uši“. Nikdy ťa neopustí, ani sa k tebe neobráti chrbtom. To mu môžeš spraviť len ty. Nemiluje ťa len vtedy, keď sa ti darí. Vieme, že iba Boh je „dokonalý“ a kým žijeme na tejto zemi, budeme robiť aj chyby – taká je realita! Jedinou istotou na tomto svete je Božia prítomnosť. Nikto iný nám tu nemôže sľúbiť pokoj mysle a duchovné uzdravenie! Ježiš nám môže dať presne to, čo potrebujeme, ale musíme si to od neho vyzdvihnúť sami. Tak prekonáme všetky prekážky a budeme úspešní! Keď o tom premýšľam, tak jediným „skutočným“ zlyhaním je odmietnutie Božej pomoci! To môžeme urobiť buď vedome, alebo nechtiac. Dbajte na to, aby to oddnes nebolo vedomé odmietnutie Jeho pomoci!
„Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.“ (Plač Jeremiášov 3,22.23)