Biblia

Citáty

Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva.

Žalm 2,1.4

Celý život som bojoval proti Bohu, ale čo keď som sa mýlil?

Voltaire

Biblia

Filozof Voltaire v roku 1778 vyhlásil, že o sto rokov Biblia nebude existovať a nájdeme ju len v múzeu. Mal pravdu? V roku 2009 sa stala na českom trhu knižným bestsellerom Biblia – nový preklad s označením B21 – Biblia 21. storočia.

Podľa H. L. Willmingtona má Boh zvláštny zmysel pre humor. Píše, že po Voltairovej smrti si jeho tlačiarensky stroj a byt, v ktorom býval, prenajala Ženevská biblická spoločnosť. Práve tu sa tlačili Biblie.

Pripomína aj to, že 24. decembra 1933 kúpila britská vláda od Ruska vzácny rukopis Novej zmluvy, známy pod názvom Codex Sinaiticus za pol milióna dolárov. V ten istý deň bola v Paríži na dražbe predaná prvá edícia Voltairovho diela za 11 centov…

Zdroj: www.dobreranko.sk

Drž ma!

„Ja, Hospodin som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov.“ (Iz. 42,6)

Keď bol môj syn ešte malý, často sme spolu chodievali na polia a pasienky za dedinou. Spočiatku sa pevne držal môjho malíčka, ale čoskoro zistil, že keď sa potkne o kameň alebo stúpi do nejakej diery, jeho stisk nie je taký silný, aby sa udržal, a spadne. Pretože som rozmýšľal o mnohých iných veciach, nevenoval som tomu príliš pozornosť. Zastavil som sa a počkal, kým vstane, opráši sa a chytí sa opäť môjho malíčka. Tentoraz sa už držal o niečo silnejšie. Nemusím vám ani hovoriť, že sa to stávalo dosť často. Keď raz vstal a oprášil sa, pozrel sa na mňa a povedal: „Ocko?“ „Áno, synček, čo potrebuješ?“ odpovedal som. „Vieš, ocko, myslím si, že keby si ma ty chytil za ruku, nespadol by som,“ povedal. Potom sa potkol ešte mnoho, mnohokrát, ale nikdy nespadol a neudrel sa. Ak ideš v živote s Bohom, nesnaž sa držať ty jeho. Dovoľ, aby On držal teba. Môže sa stať, že sa potkneš, ale určite nikdy nespadneš.

„Nemôžeš urobiť nič, aby ťa Boh miloval viac! Nemôžeš urobiť nič, aby ťa miloval menej! Jeho láska je bezpodmienečná, nestranná, večná, nekonečná a dokonalá! Boh je láska!“ (Anonym)

Zdroj: Poďme sa čítať! Príbehy na každý deň č.15

Boh a ja

„Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom.“ (Sk. 4,13)

Na ceste domov z kostola sa jedno malé dievčatko obrátilo k mame a povedalo: „Mami, som popletená z kázne, ktorú sme dnes počuli.“ „Čomu si nerozumela?“ spýtala sa mama. Dievčatko odpovedalo: „Pán farár povedal, že Boh je väčší ako my. Je to pravda, mami?“ „Áno, je to pravda, miláčik.“ „A on tiež povedal, že Boh žije v nás. Je to naozaj pravda, mami?“ pýtalo sa ďalej dievčatko. „Áno, je to naozaj tak.“ „Nuž,“ rozmýšľalo nahlas dievčatko, „ak je Boh väčší ako my a žije v nás, nemalo by ho byť cez nás vidno? Musí ho byť predsa cez nás vidieť, však mami!“

„Boh nezjavuje svoju tvár; zjavuje seba.“ (Frederick Buechner)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.15

S úsmevom

„Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky! Priväzuj si ich stále na srdce, obopni si ich okolo hrdla!“ (Prísl. 6, 20.21)

Otec napomínal svojho päťročného syna, ktorý sa chcel hrať počas bohoslužby s malými autíčkami. V tomto zbore boli aj dvaja muži, ktorí pravidelne nahrávali videozáznam z celého priebehu bohoslužby. Keď raz chlapec týchto mužov pozoroval, ako si pripravujú kamery a všetky prístroje, spomenul si, čo mu stále hovorieva jeho otec. Vybral sa preto za nimi a hovorí im: „Môj otec nechce, aby som si do zboru nosil hračky. Ani vy by ste nemali!“

Raz ráno náš syn vyhlásil: „Mami, naozaj si myslím, že keď vyrastiem, budem presne ako môj otec.“ „Prečo si to myslíš?“ spýtala som sa. „Pretože mi narastie presne také obočie ako ockovi. A tiež preto, že kedykoľvek mi niekto niečo hovorí, nikdy ho nepočúvam.“

„Prvú polovicu života nám zničia naši rodičia; druhú naše deti.“ (Clarence S. Darrow)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 15