Boh a ja

„Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom.“ (Sk. 4,13)

Na ceste domov z kostola sa jedno malé dievčatko obrátilo k mame a povedalo: „Mami, som popletená z kázne, ktorú sme dnes počuli.“ „Čomu si nerozumela?“ spýtala sa mama. Dievčatko odpovedalo: „Pán farár povedal, že Boh je väčší ako my. Je to pravda, mami?“ „Áno, je to pravda, miláčik.“ „A on tiež povedal, že Boh žije v nás. Je to naozaj pravda, mami?“ pýtalo sa ďalej dievčatko. „Áno, je to naozaj tak.“ „Nuž,“ rozmýšľalo nahlas dievčatko, „ak je Boh väčší ako my a žije v nás, nemalo by ho byť cez nás vidno? Musí ho byť predsa cez nás vidieť, však mami!“

„Boh nezjavuje svoju tvár; zjavuje seba.“ (Frederick Buechner)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.15