Zlaté taniere

„Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.“ (1. Tim. 6, 10 -11)

Pán Jozef prišiel raz večer domov a celý nadšený povedal svojej manželke Magde, že dostal výborný nápad. „Začneme podnikať!“ oznámil jej s veľavravným výrazom na tvári. Pani Magda mala ušetrené nejaké peniaze, pretože predpokladala, že ju raz manžel takýmto nápadom prekvapí. Bola ochotná dať mu ich k dispozícií.

Keď si sadli k spoločnej večeri a rozprávali sa o budúcnosti, pán Jozef povedal: „Magda, predstav si, že jedného dňa budeme jesť zo zlatých tanierov!“

Pani Magda sa naňho pozrela a poznamenala: „Jožko, miláčik, a bude ti lepšie chutiť?“

„Nespokojný človek nevyskúšal všetky možnosti.“ (Textor)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9